L’equip de govern del PP a l’Ajuntament de Moncofa ha proposat a l’oposició no modificar el tipus impositiu aprovat a l’octubre de 2016. Si aquesta proposta tirés endavant els veïns els veïns pagarien menys per IBI per primera vegada des de la revisió cadastral de l’any 2011 , que tret els valors en més d’un 300%.

Després de la revisió cadastral a la baixa, aprovada per al 2017, que disminuirà tots els valors cadastrals del municipi en un 13% si s’hagués optat per mantenir els ingressos de l’ajuntament s’hauria de procedir a la pujada del valor cadastral, però, segons l’alcalde “la situació de l’ajuntament va millorant, és el moment en que aquesta millora també es noti en les butxaques dels veïns” i afegeix “els impostos a Moncofa han estat tan alts que han estrangulat l’economia de moltes famílies, fins ara hem anat baixant impost circulació, escombraries, IBI rustica i ara li toca a IBI urbana “.

L’Ajuntament de Moncofa recapta anualment uns 5 milions d’euros per l’IBI per a un pressupost que ronda els 10 milions, percentatge superior a la mitjana i que evidenciaria l’elevada pressió fiscal per contribucions. Per al Partit Popular “Moncofa ha estat sempre un poble eminentment agrícola amb molt minifundisme i durant la bombolla immobiliària molts d’aquests camps es van convertir en solars sent ara, quan les empreses han desaparegut o trencat, els veïns els que suporten la sagnia d’aquest impost “.

Amb la intenció de pal·liar aquesta “sagnia” per a les butxaques dels contribuents de Moncofa, l’Ajuntament va sol·licitar una revisió cadastral dels valors per adequar-se així a la situació del mercat, sent aprovada, pel Ministeri d’Hisenda, una baixada del 13% . No obstant això els tècnics municipals estimaven que no seria d’aplicació per a aquest any 2017 i per aquesta raó va ser aprovada la baixada del tipus impositiu de l’IBI del 0,61 al 0,57. Finalment la revisió cadastral a la baixa sí que és d’aplicació aquest any i Alós incideix que “encara que entre els grup polítics havíem parlat que en el moment en que s’apliqués aquesta revisió a la baixa pujaríem lleugerament el tipus de gravamen de l’IBI per a mantenir la recaptació al mateix nivell que en l’actualitat i que no es ressentissin les arques municipals, el PP ha decidit planteja que el tipus de l’IBI es mantingui i que els veïns notin una baixada en els seus rebuts “. “Ens haurem d’estrènyer el cinturó però és el moment de començar a revertir la situació i donar un impuls a l’economia local” incideix l’alcalde del PP.

El tipus impositiu de gravamen de l’IBI a Moncofa -el coeficient que s’aplica per calcular quant paga cada veí- ha anat baixant des del 2010 de l’1% al 0,57%, reducció que fins a l’hora simplement compensava la pujada derivada de la revisió cadastral “socialista” del 2011, però el 2017 la baixada dels pagaments serà generalitzada. “Estem parlant d’una baixada real, els veïns paguessin menys, no es tracta de baixar el tipus impositiu però que els veïns segueixin pagant més, es tracta, simplement de pagar menys”, afegeix el popular, Wences Alós, alcalde de Moncofa .