Les ajudes e indemnitzacions dirigides a les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills tindran per primera vegada la consideració de crèdit ampliable en el pressupost de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a l’any 2017, el que suposarà que en el cas que la partida prevista per a aquests fins s’esgoti, es pugui renovar tantes vegades com sigui necessari.

La directora general de l’Institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere, Maria Such, ha subratllat que aquesta consideració de crèdit ampliable que s’atorga a aquests ajuts, equiparant-les a altres com les de dependència, Renda Garantida de Ciutadania o ajudes per acolliment familiar de nens i nenes, evidencien el compromís d’aquesta Conselleria en la lluita contra la violència masclista.

Els pressupostos de l’any que tenen previstos un muntant de 760.000 euros per a ajudes dirigides a aquest col·lectiu. Així, els fons d’emergències contra la violència de gènere pressupostats inicialment amb 100.000 euros i el fons d’indemnització per causa de mort per violència sobre la dona, dotat també inicialment amb 60.000 euros, seran ampliables en funció de les necessitats.

A més, també té la consideració de crèdit ampliable la línia d’ajudes a les dones víctimes de violència de gènere, finançada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que, segons ha precisat Such, “s’incrementa un 20 per cent i passa a tenir 600.000 euros inicialment, davant dels 500.000 d’aquest any “.

Sobre això, la directora general ha recordat que aquesta línia amb l’antic govern tenia pressupostats 338.000 euros, fet que suposa que en menys de dos anys, “pràcticament hem doblat la quantitat pressupostada”, i ha assenyalat que aquest increment evidència que el Consell es pren seriosament la lluita contra la violència de gènere i per això reivindica la implicació de l’Executiu central.

Segons es desprèn del projecte de pressupostos de la Conselleria d’Igualtat per a l’any que ve, la línia específica d’ajuts a les dones víctimes de violència de gènere, amb dificultats per a obtenir ocupació, amb ordre de protecció vigent, que acreditin insuficiència de recurs, comptarà amb 600.000 euros inicials.

Així mateix, Igualtat preveu una quantia de 100.000 euros per a ajudes del fons d’emergències, que són ajudes econòmiques immediates de pagament únic per a les víctimes de violència sobre la dona, amb l’objecte d’atendre les seves necessitats més urgents en casos d’emergència.

Les quanties previstes per al fons d’emergència, van des dels 200 euros per cobrir necessitats bàsiques, fins a 2.000 euros per a necessitats d’allotjament, passant per 500 euros per a transport o desplaçaments, així com un màxim de 2.000 euros per afrontar qualsevol altra necessitat que procuri la seguretat i protecció de les víctimes.
D’altra banda, la conselleria ha previst el 2017 un pressupost de 60.000 euros, ampliables, per atendre el dret a la indemnització per causa de mort, com a conseqüència d’un acte de violència sobre la dona, per als fills i filles menors d’edat, o majors d’edat o persones ascendents que depenguin econòmicament de la víctima.