La regidoria de Participació Ciutadana, dirigida per la vicealcaldessa, Ali Brancal, està treballant juntament amb els membres de la Comissió Permanent del Consell de Participació en la redacció de les bases per a les subvencions de 2017. Per primera vegada, aquest any hi haurà dues modalitats, cadascuna amb una dotació de 40.000 euros. Es mantindrà una línia de subvencions per a les associacions veïnals que presentin projectes que compleixin certs requisits, mentre que s’incorpora una altra subvenció de caràcter lineal a la qual podran acollir-se totes les entitats que ho desitgin i que tindrà per objecte garantir la continuïtat d’aquestes associacions. Aquests ajuts comprenen les despeses en material informàtic i papereria i el manteniment dels locals, entre d’altres.

La vicealcaldessa i regidora de Participació, Ali Brancal, ha assenyalat que “la intenció és facilitar que les associacions petites, que no tenen possibilitat de presentar projectes de major impacte, puguin continuar la seva activitat amb la finalitat de ser un referent en els seus respectius barris” .

A aquesta convocatòria només podran presentar-se associacions veïnals. Respecte d’això, l’edil ha manifestat que “aquest és un aspecte que caldrà revisar en successives convocatòries per intentar homogeneïtzar-, ja que hem de treballar perquè la participació sigui un eix transversal”.

Pel que fa a les condicions que han de complir les associacions de veïns que optin a l’altra línia de subvenció, es tracta que desenvolupin accions formatives en matèria de participació ciutadana per als seus socis, i que impulsin processos participatius o altres accions innovadores en matèria de participació i investigació, com enquestes, consultes o altres metodologies destinades a identificar necessitats, carències, oportunitats o amenaces. Col·laboració amb els serveis municipals; foment de la cooperació entre associacions, treball en equip i optimització de recursos; així com la potenciació de la transparència i la introducció de criteris d’austeritat i eficàcia en les despeses són altres aspectes que valorarà la regidoria per a la concessió de les ajudes.