L’empresa pública de la Diputació de València Impuls Econòmic Local, S. A., a través de les seues brigades forestals, s’ha integrat en la Mesa de Coordinació de Treballs Forestals Autonòmica, promoguda per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament.

L’objectiu d’aquesta Mesa és “establir estratègies d’actuació conjunta en el medi forestal de las diferents entitats i administracions públiques, amb la finalitat de dur a terme una política de prevenció d’incendis forestals coherent i participativa mitjançant l’optimització de recursos”.

Aquest grup de treball compta també amb representants de la Conselleria de Medi Ambient –direccions generals de Prevenció d’Incendis Forestals i de Medi Natural i Avaluació Ambiental– de la Conselleria de Presidència – direcció general de l’Agència de Seguretat i Respostes a les Emergències–de las tres diputacions provincials i dels consorcis de bombers d’Alacant, Castelló i València.

El gerent d’Impuls Econòmic Local, Víctor Sahuquillo, valora “molt positivament la constitució d’aquesta mesa de treball, que permetrà aunar estratègies en matèria de prevenció d’incendis, un objectiu que des de les brigades forestals d’Impuls Econòmic Local es du a terme els 365 dies de l’any, i que constitueix un dels grans eixos d’actuació de l’empresa”.

La gerència destaca la importància de “comptar amb plans de treball anuals, perquè són la millor fòrmula per a oferir millor resposta a les peticions dels ajuntaments, doncs permeten realizar un calendari d’actuacions ja a principis d’any”.

D’altra banda, des de gerència, apunten que “un dels aspectes en que incidirà la Mesa de Treballs Forestals és en les zones d’interfaç urbano-forestal, aspecte en el que ja vénen treballant de forma prioritària les brigades forestals, doncs engloba l’interés mediambiental de la massa forestal amb la seguretat de la ciutadania que viu a prop d’ella”.

570 efectius contra el foc

Impuls Econòmic Local, S. A., compta amb un total de 112 brigades forestals distribuïdes en deu zones geogràfiques, el ràdio d’actuació de les quals abarca tota la província de València. Això converteix la Diputació de València en l’organisme públic autonòmic amb major capital humà dedicat a la prevenció d’incendis.

Cada brigada la composen cinc efectius: un capatàs, un conductor i tres especialistes. Al front de cada una de las deu zones d’actuació se situa un coordinador que dirigeix els treballs de les brigades i s’encarrega de les mobilitzacions en cas d’emergències.

Cas de mobilització per incendi, les brigades actuen com a servicis complementaris en l’extinció, centrant la seua tasca en treballs de perimetratge i la creació de retens rera el foc.

En eixos casos, l’­intervenció de les brigades forestals es du a terme en coordinació amb els demés organismes implicats en la lluita contra els incendis forestals i sota el comandament únic de l’Agència de Seguretat i Resposta front les Emergències de la Generalitat Valenciana.