Les corts valencianes varen reclamar ahir en ple, que el consell demane al govern d’Espanya mesures per resoldre els problemes dels menuts estalviadors que varen adquirir productes toxics de la CAM.

Així mateix, les corts també han demanat al consell que resolga els problemes de la fundació de la CAM i han reclamat també, una politica legislativa per a un major control del sistema financer.

Per ultim queda comentar, que les corts proposen ara impedir qie les dietes en les societats participades vulneren el principi de gratuitat.