Les diputacions de Castelló i Tarragona han acordat coordinar el seu treball i iniciar accions per millorar les carreteres que comparteixen a la zona limítrofa entre les dues províncies. Així, el president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, s’ha reunit aquesta tarda amb el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, amb qui ha signat un conveni de col·laboració per a la millora i manteniment dels trams dels vials CV -100 i CV-105 situats a banda i banda del Sénia.

El president Moliner ha posat de manifest que “compartim territoris que tenen continuïtat, sense barreres físiques. Som territoris que hem d’obrir cada vegada més oportunitats als nostres ciutadans gràcies a la permeabilitat. Per això hem acordat coordinar serveis especialment en l’àmbit de les infraestructures, perquè als ciutadans els importen poc les fronteres territorials i només volen que els garantim bones carreteres i que els prestem serveis “.

Fruit d’aquesta col·laboració, el president de la Diputació de Castelló i el de la de Tarragona han signat un conveni de col·laboració per garantir la millor conservació i cura d’alguna de les carreteres que comparteixen les dues províncies i de les quals “s’ha aclarit ara el marc competencial “, ha explicat Moliner.

El president de Tarragona, Josep Poblet, també ha recalcat que “som dues demarcacions que ens assemblem molt, perquè les nostres inquietuds de futur s’assemblen molt. Entre Tarragona i Castelló promocionem un territori extremadament potent”. A més, Poblet ha explicat que “ens porta un sentiment de gratitud de la Diputació de Tarragona cap a la de Castelló, perquè hi ha dos trams de carretera que la Diputació de Castelló ha estat atenent i que ara havíem de regularitzar”.

El conveni signat en aquesta cimera entre governs provincials reconeix en primer lloc que els trams que s’indiquen a continuació seran a partir d’ara de titularitat de la Diputació de Tarragona: tram de la carretera continuació de la CV-100, es San Rafael del Rio a la Sénia per Rossell, comprès entre el PK 0 + 00 a la Sénia i el límit provincial; i el tram de la carretera continuació de la CV-105, de la Sénia a Benifasà, comprès entre el PK 0 + 00 a la Sénia i el límit provincial, Riu Sénia.

Gestió i millora dels ponts limítrofs

Pel que fa als ponts existents a les carreteres CV-100 i CV-105 al límit amb la província de Tarragona, tant en el cas del de Cases del Riu com del de Malany, es convenia que la Diputació de Castelló assumeix la gestió íntegra els mateixos, amb les tasques de conservació, manteniment i reparació que consideri necessàries per a l’adequada prestació del servei públic, com ha estat fent fins ara.

Treballs de senyalització

La Diputació de Castelló s’encarregarà de rectificar les dades errònies de titularitat d’aquests trams, és a dir en aquells supòsits en què no consti que la titularitat és de la Diputació de Tarragona, en qualsevol registre o catàleg públic de l’àmbit territorial de la província de Castelló . La Diputació de Tarragona retirarà en aquests trams les senyals de trànsit que portin l’indicatiu de carretera de Castelló, substituint-los per altres amb l’indicatiu carretera de Tarragona. A més, s’encarregarà de fer constar la titularitat d’aquests trams en qualsevol registre o catàleg públic de l’àmbit territorial de la província de Tarragona.

Cal tenir en compte que la vigència d’aquest acord és indefinida i que les seves conclusions s’han de comunicar als respectius serveis de carreteres de l’Estat, de la Comunitat Valenciana i de la Generalitat de Catalunya, així com als Ajuntaments de Rossell i la Sénia.

Unitat i fortalesa per a reivindicar el Corredor Mediterrani

D’altra banda, Javier Moliner ha explicat que, entre altres qüestions, al marge de colors polítics, “anem a mostrar unitat i fortalesa en la reivindicació perquè necessitem ja un Corredor Mediterrani que ens de a Castelló ia Tarragona una sortida a Europa. Hem acordat mantenir viva, conjuntament, la flama del Corredor Mediterrani “.