SONY DSC

El diputat d’Hisenda, Toni Gaspar, s’ha reunit amb el diputat d’Hisenda i Administració General de la Diputació d’Alacant, Alejandro Morant, i el diputat de l’Àrea de Promoció Econòmica, Recaptació i Hisenda de la Diputació de Castelló, Salvador Aguilella, per a analitzar les possibilitats d’establir una coŀlaboració entre els serveis de gestió tributària de les tres administracions.

En la reunió han tractat la preparació d’unes jornades sobre saber fer en gestió tributària, que se celebraran a Alacant el mes de setembre o octubre i tenen com a objectiu que els participants compartisquen coneixements i intercanvien experiències sobre diferents models i enfocaments per a oferir un servei millor.

Toni Gaspar ha explicat que l’objectiu de les jornades és unificar i compartir criteris de funcionament i crear sinergies entre els serveis de gestió i recaptació de les administracions.

Els destinataris de les jornades serien, en un primer bloc, els tècnics i polítics que dirigeixen els serveis de gestió tributària, i en una segona part s’obriria un fòrum que implicaria tècnics d’ajuntaments i inclouria ponències d’experts, com universitaris i consultors, entre altres.

Després de la reunió, a la qual també han assistit els directors i els caps de servei de gestió tributària de les diputacions, tots han coincidit en afirmar que aquesta reunió és una oportunitat de millora i coŀlaboració per a les administracions.

Servei de Gestió Tributària

La Diputacióde València ofereix el Servei de Gestió Tributària (SGT) als ajuntaments, mitjançant el qual poden delegar en la corporació provincial les competències municipals de gestió, recaptació i inspecció dels seus tributs, funcions com la gestió cadastral de l’IBI, la gestió tributària de l’IBI i l’IAE o la gestió de taxes i del IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica).

A més dels tributs, poden delegar la gestió recaptatòria d’altres ingressos de dret públic no tributari, com sancions de trànsit o quotes d’urbanització, entre altres. Actualment, han delegat en la Diputació, total o parcialment, 215 municipis de la província, cosa que suposa el 80% del total, un percentatge que puja al 90% entre els municipis de menys de 5.000 habitants.

També tenen delegada la recaptació el Consorci Provincial de Bombers, seixanta comunitats de regants, quatre consorcis dels plans zonals de residus i l’Empresa Pública de Sanejament de la Generalitat (EPSAR). A més de les oficines centrals, el SGT té presència en tot el territori de la província amb oficines comarcals.