Les empreses col·laboradores de la Universitat Jaume I han tingut l’oportunitat de conèixer millor el campus, les seves instal·lacions i els instituts universitaris a través del Programa de Visites organitzat per la Unitat de Suport Educatiu de l’UJI amb la col·laboració del Servei de Comunicació i Publicacions i de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic. Un total de 22 responsables d’empreses i fundacions col·laboradores de la Universitat han participat en algun dels sis itineraris realitzats en el marc del 25 aniversari de l’UJI. En concret, les visites han comptat amb la participació de tècnics i directius de les empreses Becsa, Torrecid, Ferro Spain, Ceracasa i de la Fundació Dávalos Fletcher.

Els recorreguts es van iniciar el passat 5 de maig amb una visita guiada per l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües i pels Serveis Centrals d’Instrumentació Científica. En tots els recorreguts, els responsables de les empreses van estar acompanyats pels directors i investigadores dels respectius instituts, així com pels responsables de les infraestructures visitades. El dia 10 de maig els assistents van poder conèixer l’Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge i els Laboratoris de Robòtica. El 12 de maig un total de set participants van visitar l’Institut Universitari de Materials Avançats i l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino.

Les visites es van completar amb recorreguts vinculats a Ciències Jurídiques i Econòmiques, el Espaitec i les instal·lacions de Ciències de la Salut. En concret, el 17 de maig es va visitar l’Institut Interuniversitari d’Economia Internacional i l’Institut Universitari de Dret del Transport, i el 23 de maig les instal·lacions de Salut i el Servei d’Experimentació Animal. Finalment, el 24 de maig els assistents van poder conèixer les dependències del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial Espaitec.

En tots els casos, la visita es va començar amb un acte de benvinguda presidit per algun vicerector de la universitat, entre ells la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García Agustín; el vicerector de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals, Wenceslao Rambla; i el vicerector d’Economia i PAS, Miguel Ángel Moliner, a més del degà de la Facultat de Ciències de la Salut, Rafael Ballester. Els actes de benvinguda també han comptat amb la presència d’Olga Carbó, coordinadora del Programa de Visites, i de diferents representants del Servei de Comunicació i Publicacions, de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic i de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques. A través del programa de Visites s’ha convidat a participar a 57 empreses i institucions col·laboradores de la Universitat.