Les exportacions agroalimentàries de la Comunitat Valenciana van pujar un 2,4% entre gener i maig de 2016 i van arribar a un valor de 2.670,9 milions d’euros, el que suposa el seu màxim històric respecte al mateix període en tota la sèrie estadística (des de 1995 ) i representa el 20,9% del total de l’exportació de la Comunitat (12.801,5 milions d’euros).

El sector agroalimentari ha estat, durant aquest període, el que ha aportat el segon major saldo positiu a la balança comercial exterior de la Comunitat Valenciana (1.167,6 milions d’euros), per darrere del sector de l’automòbil (1.430,3 milions d’euros ).

La Comunitat Valenciana ha estat la tercera comunitat autònoma en el rànquing d’exportació de productes agroalimentaris amb el 14,2% de les exportacions nacionals, per darrere d’Andalusia i Catalunya. Els enviaments de fruites van ascendir a 1.418,5 milions d’euros entre gener i maig, representant el 53,1% de les exportacions agroalimentàries de la Comunitat i una disminució del (-0,4%) respecte al mateix període de l’any 2015.

Pel que fa a les hortalisses, els enviaments en els primers cinc mesos de 2016 van ascendir a 404 milions d’euros, la qual cosa comporta un percentatge sobre el total d’exportacions agroalimentàries del 15,1% i una disminució del (-0.4%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Els principals països de destinació de les exportacions agroalimentàries en aquest període han estat: Alemanya amb un percentatge sobre el total de l’21,3%, França amb un percentatge del 20,4%, el Regne Unit amb un percentatge del 7,6%, Itàlia amb un percentatge del 7,1% i Països Baixos amb un percentatge del 5,7%