Les exportacions de la Comunitat Valenciana han ascendit en el període gener-setembre de 2016-21.439,1 milions d’euros, el que representa un increment del 3,3% respecte al mateix període de l’any anterior, segons dades difoses pel Ministeri de Economia i Competitivitat.

El dinamisme de les exportacions de la Comunitat Valenciana s’alenteix en aquest període a causa del descens del 8% de les exportacions regionals al mes de setembre. Tot i aquesta dada, la Comunitat Valenciana manté la seva posició com la segona comunitat autònoma més exportadora, amb el 11,4% de les exportacions espanyoles, que ascendeixen en els nou primers mesos de l’any a 188.485.000 d’euros, el que representa un increment del 1,2% respecte al mateix període de l’any anterior.

En aquest període, la Comunitat Valenciana manté superàvit comercial xifrat en 3.512,7 milions d’euros, amb una taxa de cobertura d’exportacions sobre importacions del 119,5%.

Per províncies, València exporta producte per valor de 12.797,6 milions d’euros, el que representa un ascens del 5,4% respecte al mateix període de l’any anterior; Castelló exporta mercaderies per valor de 4.786,3 milions d’euros, amb un ascens del 4’6%. Alacant exporta productes per valor de 3.855,2 milions d’euros, el que representa un descens en aquest període de l’4,7%.

Per sectors, automoció ha concentrat el 27,4% de les exportacions i han experimentat un ascens un 10,2%; alimentació i begudes han concentrat el 17,7% de les vendes a l’exterior amb un lleuger descens de l’1,6%, mentre les semimanufactures no químiques representen el 14,4% de les exportacions valencianes i creixen un 4,6%.