Les exportacions de la Comunitat Valenciana mantenen la tendència a l’alça en el primer quadrimestre de l’any en registrar un augment del 9’3% i un valor d’exportacions que supera els 10.218 milions d’euros, segons dades difoses pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

La directora general d’Internacionalització, Mònica Cucarella, ha destacat l’excel·lent trajectòria del comerç exterior de la Comunitat Valenciana, que experimenta el major ascens exportador entre les comunitats autònomes més exportadores.

“Des de la Comunitat s’exporta el 12’3% del total d’exportacions nacionals. Som la comunitat autònoma que més creix entre les regions més exportadores i ens situem com la segona que més contribueix al creixement de les exportacions nacionals en aquest període”, ha afegit.

En el primer quadrimestre de l’any, les exportacions espanyoles ascendeixen a 83.345 milions d’euros, la qual cosa representa un increment de l’1’8% pel que fa al mateix període de l’any anterior.

Les exportacions de la Comunitat tornen a superar a les importacions en aquest període i donen lloc a un superàvit comercial de 2.015’9 milions d’euros, el segon més elevat de tota Espanya.

Per sectors, el sector d’automoció concentra el 27’4% de les exportacions, que experimenten un ascens del 21’3% pel que fa al primer quadrimestre de 2015. El sector d’alimentació i begudes concentra el 20’5% de les exportacions i experimenta un ascens del 2’1%. Les semimanufactures no químiques, entre les quals s’inclouen els productes ceràmics, representen el 13’5% de les exportacions i s’incrementen un 8% en aquest període.

Els productes ceràmics incrementen les seues exportacions un 10%; els productes químics incrementen el seu valor un 11’2%. També s’incrementen les exportacions de béns equipe un 19’2%. Les exportacions de mobles creixen un 12’4% i les de productes tèxtils un 6%.

Quant a la distribució geogràfica, la Unió Europea concentra el 66% de les exportacions de la Comunitat, amb un ascens del 16’4%. En aquesta àrea, destaca l’ascens del països com Alemanya, situada com a principal soci comercial de Comunitat, amb un ascens del 22’8%. Regne Unit experimenta un augment del 27’7% i Itàlia un 15%.

Les exportacions amb destinació a Amèrica experimenten descens en aquest període mentre les dirigides a Àsia s’incrementen un 2%. Destaca el comportament de les exportacions dirigides a Índia amb un ascens del 7’9%, així com les dirigides al Marroc i Algèria per sobre del 8%.

Dades mes d’abril

Les exportacions de la Comunitat en el mes d’abril s’eleven a 2.712 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 16’4% pel que fa al mes d’abril de 2015. Les exportacions espanyoles creixen en aquest mes un 6’3%.

En el mes d’abril la Comunitat Valenciana registra el major superàvit comercial de tota Espanya, xifrat en 556’8 milions d’euros.