Núria Marco (Vicepresidenta del col.legi d’agents inmobiliaris de Castelló) ha fet saber, que les families de la provincia de Castelló prefereixen deixar als seus fills i filles (Es a dir, als seus hereders) herencia en metàlic i no en propietats.

Així mateix, la vicepresidenta Marco ha dit també, que al proper any 2015 eixira una nova reforma fiscal en vigor, que susposarà, que tant les ventes de ropietats com les donacions, hagin de tributar per més diners que en l’actualitat, en el IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Fisiques)

Per la seva banda, Joaquín Serrano (Notari castellonenc) ha fetsaber aqüesta semana, que el pijor es heretar un solar, per les carregues urbanistiques i l’estancament del mercat inmobiliari.

Finalment queda comentar, que si ens fixem en les estadistiqües del consell general del notariat, cal coneixer, que el numero de rebuigos a les  herencies, s’ha duplicat en pocs anys. De fet, a l’any 2007 es varen registrar, un total de 71  rbuigos, mentre que en el que portem d’aqüest any 2014, ja s’han registrat, un total de 159 rebuigos.