Una desena de bancs avança que optarà al nou contracte de serveis financers de la Generalitat que potenciarà les entitats que no desnonin i que compleixin la paritat. L’interès de la banca per adherir-se al conveni amb la Generalitat respon a les expectatives de negoci que a hores d’ara genera la Comunitat. Segons les previsions del BBVA, un dels bancs conveniats actualment, l’economia valenciana creixerà per sobre de la mitjana espanyola gràcies al comportament del consum intern, la bona evolució de les exportacions i del sector turístic. En concret, per al 2016 s’espera acabar l’any amb un creixement del 3,3% i per a l’any que ve, d’un 2,2%, molt per sobre de les economies de l’eurozona. Aquest mateix informe destaca que es crearan 105.000 de llocs de treball, amb la millora del flux de capital que això implica.

La secretària autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando, ha assegurat que “l’interès de la banca per treballar amb la Generalitat és un bon termòmetre que demostra que estem fent les coses bé”. “Hi ha comunitats que tenen dificultats per adjudicar la licitació dels seus serveis financers, com els vam tenir nosaltres en legislatures passades, però ara l’Administració valenciana paga als seus proveïdors, està sanejant el seu sector públic i la gestió allunya la por del ‘default’. Això és el que es tradueix de les reunions prèvies mantingudes amb els responsables de banca institucional. la Generalitat valenciana ja no està a la llista negra, ara som una institució que genera confiança “, ha assegurat Ferrando.

El contracte mixt per a serveis d’operacions de crèdit i serveis financers de la Generalitat i el seu sector públic estableix les condicions de les operacions financeres de tresoreria de l’Administració valenciana i té un import màxim anual de 28,2 milions d’euros (IVA exempt). D’aquesta quantitat, 12 milions corresponen al cost de serveis financers i 15 milions al cost estimat dels interessos. El termini de vigència del contracte serà de dos anys i podrà ser prorrogat per dos períodes addicionals d’un any.

No hi haurà cap límit pel que fa al nombre d’entitats financeres que puguin ser seleccionades. Així mateix, tampoc s’exigirà una puntuació mínima perquè les ofertes siguin acceptades. Fins al moment gairebé tots els grans bancs són col·laboradors de la Generalitat. A les entitats Caixabank, Sabadell, BBVA, Santander, Bankia, Cajamar, Ibercaja, Caixa Ontinyent, Caixa d’Enginyers o el Banc Cooperatiu (on s’integra la valenciana Caixa Popular), que ja han mostrat el seu interès per acudir a la licitació, podrien ara unir-se noves entitats i rebaixar l’import màxim que ofereix la Generalitat en el conveni que entrarà en vigor a finals de febrer de l’any que ve. A més, s’intenta que acudeixin a la licitació els anomenats bancs “ètics”, com Triodos, amb el qual ja hi ha hagut contacte.

“El nostre interès -segons Clara Ferrando- és que acudeixin a la licitació el major nombre possible d’entitats financeres. Això millora el servei al contribuent i també incentiva la competència perquè la Generalitat obtingui millores. Els bancs saben que ara la Generalitat valenciana és una Administració solvent, confien en la gestió de la nova administració i això fa que l’interès per la licitació hagi estat més gran “. “Estem donant mostres de la nostra solvència i això es nota en interès que demostren els bancs pel conveni; hem superat la por que tenien algunes entitats a treballar amb l’administració pública valenciana i així es tradueix de les diferents reunions que hem tingut a la Conselleria d’Hisenda amb diferents entitats. El clima de col·laboració i confiança és molt positiu “, ha agregat.

clàusules socials

En cas d’empat, els bancs que opten a treballar amb l’Administració pública valenciana tindran preferència les entitats bancàries que prevalen criteris de compromís social, segons el plec de condicions.

D’aquesta manera, i com a novetat aquest any, es tindrà en compte la no aplicació de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (l’IRPH), un indicador gairebé extint però que encara utilitzen algunes entitats amb crèdits antics, que obliga a pagar quotes molt per sobre de les establertes en les hipoteques que tenen com a referència l’euríbor. L’eliminació de l’índex IRPH és una demanda històrica de diferents organitzacions d’usuaris de banca i de la mateixa Comissió Europea, a més és un índex que compta amb el rebuig de les Corts Valencianes.

Així mateix, també es primarà a aquelles entitats que es comprometin a no desnonar les persones i que ofereixin la dació de pagament o de lloguer social als seus deutors hipotecaris.

El compliment de la paritat de gènere en els òrgans directius; la integració de persones amb diversitat funcional en un percentatge superior al legalment establert i l’observació d’estàndards de sostenibilitat ambiental, de pràctiques de reciclatge