L’hospital Francesc de Borja de Gandia ha obtingut el segon premi de logística hospitalària que atorga el Centre Espanyol de Logística (CEL), per l’automatització de la distribució interna de material sanitari mitjançant els anomenats ‘magatzems intel·ligents’.

Es tracta d’un projecte de logística integral que permet conèixer en temps real el material disponible en els magatzems que proveeixen tot l’hospital, així com els de set centres de salut del departament.

Aquest sistema permet conèixer en temps real amb quins productes compta cada servei i controlar així què s’ha utilitzat mitjançant aquest seguiment continu del consum de manera informatitzada. Amb això, a més, s’evita que un producte arribi a caducar, el que comporta una reducció de costos i, en definitiva, una gestió més eficient dels recursos.

En el cas dels subministraments generals i de farmàcia, els magatzems s’han organitzat gràcies a uns carrusels formats per prestatgeries que emmagatzemen fins 1.480 referències diferents, optimitzant així l’espai. El treballador encarregat de recollir la comanda, només ha de seleccionar en una pantalla el tipus de material que necessita i el nombre d’unitats.

A continuació, el carrusel busca automàticament les prestatgeries en les quals es troben els productes requerits i gira fins col·locar-les davant de l’usuari, qui els recull.

D’aquesta manera, amb un procés que tot just dura uns segons, és el material el qual va a la persona i no la persona la que va a buscar la comanda, de manera que s’estalvia temps i es guanya en eficàcia, ja que a més el sistema comptabilitza automàticament el nombre d’unitats que s’han sol·licitat.

Amb això hi ha un major control del material que arriba a l’hospital i que després es distribueix perquè tot el procés està informatitzat, ia més una gestió més eficaç ja que tot els productes estan perfectament identificats i classificats.

Els carrusels s’utilitzen tant en el magatzem general per a material sanitari de mida petita com pugui ser bisturís, sutures, sondes o apòsits, com en el servei de Farmàcia per a la distribució de medicaments, on a més hi ha una zona d’emmagatzematge refrigerada.

La resta de magatzems generals de l’hospital (material de gran volum, papereria, productes tòxics i inflamables, vessaments i neteja), tot i no comptar amb carrusels, també es gestionen de manera ‘intel·ligent’, de manera que, un cop realitzat la comanda a l’ordinador, el sistema optimitza el recorregut perquè l’usuari que ho va recollint no hagi de perdre temps en buscar cada producte i anar desplaçant-se d’una prestatgeria a una altra sense cap ordre.

El procés es completa amb uns lectors de codis que s’utilitzen en els magatzems ubicats a cada planta d’hospitalització i serveis com Urgències o Quiròfans. Quan un treballador recull un producte, ha de passar el lector pel codi del mateix perquè el sistema comptabilitzi les unitats restants i notifiqui al magatzem general si hi ha necessitat de reposar-lo.

Aquests processos de reposició es realitzen de forma automatitzada d’acord a unes quantitats mínimes i màximes acordades prèviament. També disposen d’unes pantalles tàctils amb informació sobre les existències disponibles, incloent les ubicades en altres serveis.

Aquest sistema es va posar en marxa amb l’obertura del nou hospital de Gandia a l’abril de 2015. El premi l’ha recollit la directora econòmica del departament de salut de Gandia, Dolors Cremades, i la subdirectora mèdica de l’hospital de Gandia, Liliana Fuster, en l’acte de lliurament dels premis CEL 2017 celebrat dimecres a Madrid coincidint amb el Dia Europeu de la Logística.

Compartir L’hospital de Gandia obté el segon premi de logística hospitalària d’Espanya Compartir L’hospital de Gandia obté el segon premi de logística hospitalària d’Espanya Compartir L’hospital de Gandia obté el segon premi de logística hospitalària d’Espanya