L’Hospital General de València, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha desenvolupat un mètode innovador per intervenir a pacients amb lesions hepàtiques que fins ara havien de ser operats amb tècniques més agressives. El servei de Cirurgia General i Digestiva, dirigit per Cristóbal Saragossa, i l’equip de la Unitat de Cirurgia Hepàtica del General, coordinat per José Mir, han apostat per una alternativa a la cirurgia tradicional en intervenir amb una tècnica mínimament invasiva a un pacient amb nombrosos antecedents quirúrgics a l’abdomen i amb una lesió nodular amb metàstasi hepàtica en els segments posteriors del fetge.

La cirurgia hepatobiliar laparoscòpica està indicada en pacients amb tumors hepàtics, tant benignes com malignes. També ho està en algunes malalties de la vesícula i de la via biliar, però no es pot realitzar en tots els pacients. Per exemple, pacients que ja han patit diverses intervencions quirúrgiques a l’abdomen havien de ser tractats amb cirurgia “oberta” perquè, fins ara, no se’ls podia fer un altre tipus d’abordatge.

José Mir explica que, quan es dóna el cas d’un abdomen danyat que ha patit moltes operacions, es considera habitualment una contraindicació realitzar cirurgia mínimament invasiva. I si, a més, a aquest inconvenient s’afegeix la localització en els segments posteriors de les metàstasis hepàtiques, la dificultat per realitzar un tractament quirúrgic definitiu per via laparoscòpica augmenta notablement.

Després d’avaluar al pacient, es va decidir que, en aquest cas, la millor via era un accés per port únic assistit amb un baratar intercostal. “Com el pacient tenia dues lesions, vam realitzar dues hepatectomies limitades ampliant el marge de resecció per sobre d’un centímetre mitjançant radiofreqüència. La intervenció va tenir una durada de dues hores i al pacient se li va donar l’alta a les 48 hores i la seva evolució és favorable “, afegeix Mir.

Aquesta via d’abordatge permet que es pugui tractar a aquests pacients tan complicats d’una manera segura i molt més beneficiosa per a ells. Així doncs, el que seria una cirurgia complexa per la via convencional resulta molt més senzilla mitjançant el port únic, i aporta, a més, millors resultats, com una disminució del dolor postoperatori, del temps d’hospitalització, de transfusions sanguínies, etcètera.

“La tècnica resulta més barata per port únic, més fàcil i còmoda de fer gràcies a l’ús de l’baratar intercostal i amb resultats oncològics molt favorables per l’ús de la radiofreqüència en els marges de resecció”, ha conclòs Mir.