L’Hospital General Universitari de València, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha incorporat la ecobroncoscòpia (EBUS, EndoBronchial Ultra Sound), tècnica diagnòstica mínimament invasiva que és fonamental per a l’estudi del càncer de pulmó i també per a altres tumors i malalties inflamatòries i infeccioses que poden afectar el mediastí, espai mig de la caixa toràcica que engloba estructures vasculars, digestives, aèries, limfàtiques i nervioses molt importants, a més del propi cor.
Gràcies a aquesta nova tecnologia és possible diagnosticar de forma no invasiva el càncer de pulmó, i determinar simultàniament l’estadi de la malaltia. Es realitza en règim d’hospital de dia i sota sedació profunda, de manera que el pacient pot ser donat d’alta al cap de poques hores de l’exploració i s’eviten altres tècniques quirúrgiques més costoses i invasives.

Aquesta ecografia endobronquial s’ha aplicat amb èxit en el servei de pneumologia als primers pacients del General per part dels doctors Enrique De Casimiro i María Jesús Barranco i les infermeres Maria José Boix i Rosa Chiva. Aquest equip de professionals té una acreditada formació en la utilització d’aquesta tecnologia.

Actualment, aquesta tècnica endoscòpica bronquial, mitjançant la qual es puncionen ganglis, nòduls i masses pulmonars, es considera imprescindible en el camp de la broncoscòpia diagnòstica.

La EBUS consisteix en un dedicat broncoscopi flexible que incorpora un transductor a l’extrem distal que permet visualitzar en temps real i punció i aspirar material cel·lular dels ganglis del mediastí amb agulla guiada. Després de la introducció del ecobroncoscopio flexible, el pneumòleg va explorant els ganglis del mediastí. Un cop seleccionats els potencialment patològics, es procedeix a la punció i aspiració dels mateixos. A la mateixa sala d’exploració es poden analitzar les mostres obtingudes, de manera que el diagnòstic pot ser immediat.

“En aquest sentit, la EBUS complementada amb la PAAF -biopsia o punció amb agulla finals a través de la paret del bronqui, és el mètode d’elecció per a la estadificació no invasiva del càncer de pulmó no microcític ja que té una baixa morbiditat, menor cost i similar sensibilitat diagnòstica que la mediastinoscòpia, exploració quirúrgica utilitzada fins ara “, explica la doctora Estrella Fernández, cap del servei de Pneumologia de l’General de València.

Les últimes guies sobre el diagnòstic del càncer de pulmó no microcític posicionen la EBUS com la primera exploració a realitzar davant pacients amb alta sospita d’afectació tumoral mediastínica, amb una rendibilitat superior a l’estadificació quirúrgica.

Des d’ara, els malalts del departament de Salut-València Hospital General podran ser estudiats a l’Hospital General utilitzant aquesta nova tècnica sense haver de sotmetre a exploracions més agressives i costoses ni ser derivats a altres centres, de manera que es redueixen els així demores en el diagnòstic. La incorporació d’aquesta tècnica permet situar al General de València al primer nivell tecnològic dels hospitals de la Comunitat Valenciana.