L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha acollit per tercer any consecutiu a professionals sanitàries europees a través del Programa Hope (Hospitals for Europe), per tal d’intercanviar experiències en els diferents models de gestió sanitària a la Unió Europea. En aquesta ocasió, l’hospital ha acollit dos professionals sanitàries procedents de dos països: Dinamarca i Portugal.

Així, Pica Andersen, natural de Gran Bretanya però resident a Dinamarca des dels 4 anys, i actual cap de servei de Radiologia de l’Hospital de Kolding, ha sol·licitat l’intercanvi del programa amb l’objectiu de “conèixer la gestió en altres hospitals europeus, sobretot en l’àrea d’imatge mèdica, on la tecnologia avança molt ràpid i el volum de treball és molt gran pel seu caràcter transversal “.

En el servei de Radiologia de l’Hospital de Kolding és responsable de tots els aspectes del departament, des de les necessitats de personal fins al pressupost, l’equipament, la seguretat del pacient i la investigació, així com de la gestió d’imatge per a les intervencions quirúrgiques.

D’altra banda, Maria Zita Lopes Alves, coordinadora de la Unitat de Psicologia Clínica del Departament de Salut Mental de Bragança, on és la responsable de gestionar i supervisar les necessitats de la Unitat, tant de recursos humans com l’avaluació i planificació de les activitats . A més, com a professional de Psicologia Clínica de l’hospital i del centre de salut, dóna suport psicològic als pacients amb objectius específics, realitza intervencions de consell i suport, alhora que organitza sessions i tutories amb altres professionals. “Conèixer altres formes de gestionar i organitzar sempre és positiu ja que s’amplien les possibilitats de millora en l’atenció sanitària”, ha manifestat Maria Zita Lopes.

Les dues participants del programa HOPE han destacat les bones instal·lacions i l’alt nivell Tecnològic de l’Hospital La Fe així com la bona acollida i l’entusiasme de tots els professionals amb qui s’han entrevistat.

Aquesta visita sorgeix davant la iniciativa del Programa d’Intercanvi HOPE basat en un període de formació i intercanvi destinat a gerents i altres professionals amb responsabilitat de gestió en centres sanitaris amb l’objectiu de conèixer el funcionament i compartir experiències amb altres hospitals de la Unió Europea.

En aquest sentit, a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe s’han reunit amb els responsables de diverses àrees per conèixer els models de gestió, com ara a l’Àrea Clínica de Farmàcia, l’Àrea de Planificació (Hospitalització, programa d’atenció a crònics , Unitat d’Hospitalització Domiciliària, programa de gestió d’informació CUIDISS), l’equip directiu, l’organització dels quiròfans, Infraestructures i Sistemes d’informació, Atenció a la Ciutadania o Comunicació, entre d’altres.

programa HOPE

El Programa d’intercanvi de professionals sanitaris HOPE (acrònim de Hospitals for Europe), nom adoptat per la Federació Europea d’Hospitals i Serveis Sanitaris (European Hospital and Healthcare Federation), es va constituir el 1966. HOPE és una associació no governamental, sense ànim de lucre, en la qual participen 32 organitzacions de 27 estats membres de la Unió Europea, més Suïssa, recaient en el Ministeri de Sanitat i Política Social la representació d’Espanya, des de la seva incorporació a la mateixa en 1986.

El programa HOPE pretén impulsar millores en la salut dels ciutadans dels països de la Unió Europea, fomentant l’eficiència, l’eficàcia i la humanitat en els serveis sanitaris, a través de diverses accions.

Els seus objectius són assessores a les Institucions Europees, elaborar informes sobre organització i funcionament dels sistemes sanitaris, fomentar l’intercanvi entre els professionals de salut i treballar en col·laboració amb els diferents organismes sanitaris, com l’Organització Mundial de la Salut i el Consell d’Europa .