L’Institut d’Investigació Sanitària La Fe ha acollit aquesta setmana la jornada “Cap a un envelliment actiu i saludable”, organitzada en col·laboració amb l’Institut ITACA (Grup SABIEN) de la Universitat Politècnica de València, en la qual s’ha difós el treball desenvolupat des l’European Innovation Partnership in Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) sent Reference Site (centre de referència). Així mateix durant les sessions s’han compartit experiències d’altres països europeus i s’han donat a conèixer altres iniciatives similars en l’àmbit de l’envelliment saludable.

“La Comissió Europea ha identificat envelliment actiu i saludable com un important repte social comuna a tots els països europeus” segons ha destacat el doctor Bernardo Valdivieso, un dels responsables de la Unitat Conjunta de Recerca en TIC Aplicades a Reenginyeria de Processos Sociosanitaris la Fe (ERPSS) de l’IIS la Fe, que ha recordat que “EIP-AHA es va constituir per proporcionar respostes innovadores a aquest desafiament, permetent als ciutadans de la UE portar una vida sana, activa i independent durant l’envelliment; millorar la sostenibilitat i la eficiència dels sistemes socio-sanitari i impulsar i millorar la competitivitat dels mercats de productes i serveis innovadors “.
El paper de IISLAFE com a responsable de la investigació que es porta a terme al Departament de Salu València La Fe ha estat “donar suport i difondre les bones pràctiques com Reference Site durant el període 2013-2016 i donar suport a la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a la constitució del nou partenariat per a la crida de Reference Sites 2016 “, segons les seves paraules.
Durant tres anys, i dins d’aquesta iniciativa EIP-AHA, s’han desenvolupat nombrosos projectes promoguts pel IIS La Fe i la Universitat Politècnica de València per a avaluar l’eficiència del programa de gestió per a pacients crònics de la Fe. Com Reference Site, La fe rebre el màxim reconeixement de la Comissió Europea, que va atorgar una valoració de tres estrelles, a la investigació clínica que avalua l’efectivitat i eficiència del programa assistencial.
Com assegura l’investigador de l’institut ITACA-UPV, Vicente Traver, a través de la Unitat d’Investigació Conjunta amb el IIS La Fe, des de la Universitat Politècnica de València s’ha aportat la tecnologia i les metodologies que han fet possible donar resposta als reptes i necessitats plantejats. “Així mateix, s’ha participat de manera molt activa a Europa per aconseguir un reconeixement de tota l’activitat realitzada a la regió, la qual cosa s’està traduint en un major retorn en forma de projectes d’investigació per a tots els agents relacionats amb el sector sociosanitari” , afegeix Traver. La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública recull ara el testimoni d’aquesta ambiciosa iniciativa que permet a València ser referent en l’envelliment saludable.
Repte social i econòmic

L’envelliment és un dels principals reptes socials i econòmics de les societats europees i afectarà tots els estats membres i a pràcticament a tots els àmbits d’actuació de la UE. S’estima que el 2025, més del 20% dels europeus tindrà més de 65 anys i es produirà un ràpid increment del nombre de persones majors de 80 anys.

Com les necessitats d’assistència sanitària de la gent gran són diferents, els sistemes de salut hauran d’adaptar per oferir l’atenció adequada i seguir sent econòmicament sostenibles. Davant d’aquesta situació, la UE es va plantejar com a objectiu augmentar en dos anys l’esperança de vida amb bona salut dels europeus d’aquí al 2020, mitjançant la prevenció, un millor diagnòstic i una vida saludable

Per assolir aquests objectius, l’associació se centrarà en tres aspectes. D’una banda, en la prevenció i promoció de la salut, de l’altra en el desenvolupament i innovació en la tecnologia mèdica, medicaments i tractaments per a malalties cròniques i altres problemes relacionats amb l’edat i, finalment, en l’assistència sanitària i social integrada per a la gent gran, millorant les cures a domicili i les cures pròpies, i oferint noves solucions innovadores a gran escala per a l’assistència perllongada a la gent gran.