L’Hospital Provincial de Castelló acumula més de 130 demandes judicials per incompliments de la Conselleria de Sanitat, esta ha sigut una de les queixes en la reunió entre sindicats i representants del PP en els Corts. Hi ha llistes d’espera, van dir, no les faciliten perquè la transparència no existix; hi ha retalls, perquè l’únic objectiu és desmantellar el centre. “Açó no és una fàbrica de cotxes i les carències no són majors perquè nosaltres treballem amb persones i tenim una responsabilitat amb els pacientes

Els delegats sindicals de Comissions Obreres i CSIF de l’Hospital Provincial s’han reunit este matí amb els representants en Corts Valencianes del PP, José Juan Zaplana i Marta Gallén, que han estat acompanyats per la portaveu del Grup Municipal del PP, Begoña Carrasco. Esta reunió va ser proposta pels sindicats a tots els grups polítics representats en els Corts, però tots han justificat la seua absència per escrit excepte els representants del Partit Popular.

Durant la reunió, sindicats i diputats han intercanviat informació sobre la situació l’Hospital Provincial des del convenciment, per les dos parts, de que l’únic objectiu de la consellera de Sanitat, Carmen Muntó, és desmantellar l’Hospital Provincial per a convertir-ho en un ambulatori d’especialitats. Durant la reunió, ambdós parts han confirmat les denúncies quant a la disminució de la qualitat assistencial i l’increment de les llistes d’espera, tant quirúrgiques, com asistencials.

Van criticar tant els acomiadaments, realitzats a dit i justificats amb un ‘documento a medida’ que no protegix ni la UJI, i els problemes que han generat en el centre. Per a sindicats i diputats, han sigut ‘despidos a dit‘, justificats per la Conselleria per una presumpta ‘carga ideològica‘. Acomiadaments que, en quasi tots els casos han sigut qualificats improcedents i que han costat diners a l’erari públic.

En temes com el de Ginecologia, van indicar, les dates de visita s’estan donant per a 2018 i 2019. En Neurologia, quan l’únic metge que queda es posa malalt o agafa vacacions, manen als pacients a Sagunt. Tampoc és cert, van declarar, que s’haja prescindit d’un responsable de Farmàcia perquè als pacients se’ls remeten els seus tractaments als seus propis ambulatoris o centres mèdics.

La realitat, van afirmar, és que els facultatius que queden han hagut de duplicar la seua càrrega de treball. Van mencionar que per a tindre accés a una prova òssia, per a conéixer si hi ha afectació o no de càncer, cal esperar fins al mes de novembre. En Medicina Esportiva s’ha despedit un facultatiu i una infermera, i s’ha incrementat el preu de la prova d’esforç de 40 a 90 euros. Esta mesura s’ha pres per a afavorir a l’empresa privada des del sistema públic.

El director gerent, van afirmar, només pot tirar balons fora, perquè les justificacions i comunicats de desmentiments que envia són falsos, potser perquè no pot fer una altra cosa, van afirmar. I com a exemple, van apuntar que algunes dades sobre les llistes d’espera o la qualitat assistencial van ser declarats per la mateixa consellera en la seua compareixença en Les Corts qui mentix? El gerent o la consellera?.

Van confirmar també la situació d’inestabilitat que reina en el centre, la fuga de cervells, o la cortina de fum llançada per al consellera per a crear altres assistències, quan s’està retallant el personal i l’atenció en les especialitats en què l’hospital ha sigut un centre de referència. Les dades són més que evidents, va apuntar José Juan Zaplana: “S’ha rebaixat el pressupost en un milió d’euros en retribucions bàsiques, s’ha despedit a treballadors, no es cobrixen les baixes i el gerent diu que no han augmentat les llistes d’espera?, este home és un crac, cal contratar-lo

Una altra dada evident que confirma les llistes d’espera, van indicar, és que el gerent no dóna dades; quan li convé es referix només a les quirúrgiques per a justificar, però no oferix informació sobre la resta i no és perquè no tinga possibilitats de conéixer-la. I la cosa, van apuntar els treballadors i sindicats és fàcil de saber. L’Hospital treballa amb ordinadors, els historials estan informatitzats, les consultes estan controlades en el sistema informàtic i se cita a la gent amb el mateix sistema… només de revisar els ordinadors s’obtenen les dades i ells els coneixen. Però són dades que no compartixen, ni amb els sindicats ni amb els ciutadans, perquè estes dades, van declarar, haurien d’estar pujats a la web de transparència de l’Hospital.

“Açó no és una fàbrica de cotxes”

En eixe sentit, els facultatius del centre van assenyalar que el millor de l’Hospital Provincial són els seus treballadors. El que està fent la Conselleria, van indicar, repercutix directament en els treballadors, però sobretot en els pacients, i si no té major afecció en l’assistència és perquè “nosotros som professionals. “Esto no és una fàbrica de cotxes i les carències no són majors perquè nosaltres treballem amb persones i tenim una responsabilitat amb els pacients”.

Tant els diputats del PP en Les Corts com la portaveu del grup municipal Popular de Castelló, es van mostrar en contra d’estes pràctiques i van coincidir a l’afirmar, que la gestió de la consellera era nefasta perquè està convertint un hospital de referència en tota la província en un centre de problemes i queixes assistencials. La portaveu del Grup Municipal Popular, Begoña Carrasco va destacar que siga precisament el vot d’Amparo Marco, com a alcaldessa el que estiga facilitant este ‘acoso i derribo’ de l’Hospital provincial, “perque ací no vota com la socialista Amparo Marco, sinó com a alcaldessa de tots els castellonencs“.

Xarxa Sanitària de la Conselleria

Un dels temes que s’ha posat sobre la taula, és el plantejament de fusionar o introduir el consorci Provincial en la Xarxa Sanitària de la Conselleria. Encara que l’objectiu és positiu, van manifestar, el problema és que no saben com fer-ho, no es posen d’acord ni els directius de la Conselleria ni els servicis jurídics de la Generalitat, ja que per a uns casos, són Hospital de la xarxa i segons això s’homologuen categories, es rebaixen sous o es retallen assistències; mentres que per a altres, es continua parlant d’una institució completament a banda de la xarxa i no tenen drets.

En este sentit, van afirmar durant la reunió la Conselleria pot disposar a voluntat dels professionals del Provincial, però els treballadors del Provincial no poden optar a altres garanties o llocs dels altres hospitals de la Xarxa sanitària de Conselleria. Este sistema de ‘movilitat‘ imposada i unidireccional, és qualificada d’injusta pels sindicats i els treballadors del provincial.

130 demandes en els jutjats

En la mateixa línia, van apuntar els sindicats, l’Hospital provincial té oberts més de 130 processos judicials en els jutjats en relació amb els incompliments del Consorci amb els treballadors, amb els seus drets, amb les seues reclamacions. “Los jutjats ja estan fins al gorro de l’Hospital Provincial de Castelló“.

En el que respecta a la transparència, els sindicats van afirmar també, que els comunicats remesos per la direcció del Provincial eren falsos quant al seu contingut. Prova d’això, van comentar, és que ahir es va enviar un comunicat on s’assenyalava que ens havien fet arribar l’informe de seguretat de les Portes de l’hospital, pitjor a nosaltres no ens van facilitar res. Completada la reunió, els diputats de Les Corts del PP i la portaveu del Grup Municipal Popular van visitar l’Hospital Provincial.