El Consorci Hospitalari Provincial de Castelló ha realitzat 418 tractaments de braquiteràpia ginecològica, una tècnica de radioteràpia indicada fonamentalment per al tractament de tumors d’endometri, cèrvix i vagina que al centre castellonenc s’aplica des de fa 11 anys.

“La braquiteràpia té un paper decisiu en el tractament del càncer perquè permet administrar una dosi elevada de radiació en un volum tumoral molt ben definit i amb mínim dany per als teixits sans circumdants”, segons va explicar l’oncòloga radioteràpica Ana Bouché, responsable de la Unitat de Braquiteràpia Ginecològica del Consorci.

La tècnica s’utilitza per tractar el tumor o com a tractament profilàctic per evitar la recaiguda local quan s’ha realitzat una cirurgia prèvia. Així mateix, es recorre a ella quan està contraindicada la cirurgia per motius mèdics, amb intenció curativa, com a tractament pal·liatiu i en recaigudes.

Pot aplicar-se de manera exclusiva o combinada amb el tractament de l’accelerador lineal. El 80 per cent de les braquiterapias ginecològiques es combinen amb l’accelerador lineal i en el 20 per cent dels casos es tracta a les pacients exclusivament amb braquiteràpia.

Segons les dades facilitades per la doctora Bouché, el tractament aconsegueix un control local de la malaltia tumoral d’un 85-90 per cent, en estadis inicials, i el 65 per cent en estadis avançats inoperables.
Per a la seva aplicació es fa servir una única font d’iridi que, controlada per un ordinador i un sistema de càrrega diferida automàtica, s’introdueix en uns aplicadors que prèviament han estat implantats a la pacient al quiròfan sota sedació o anestèsia.

Després de constatar la correcta col·locació de l’aplicador i determinar la dosi de radiació precisa, la pacient és traslladada a una habitació de la Unitat d’Hospitalització especial, on ha de romandre aïllada, sense personal ni acompanyants, durant els minuts d’irradiació, uns 10 minuts cada hora durant un període que pot oscil·lar entre un i quatre dies.