L’hospital provincial de Castelló ha implantat als pacients hospitalitzats que requereixen intervenció quirúrgica unes polseres electròniques amb un xip que registra on és l’usuari en cada moment a més de tenir-lo identificat.

El sistema de radiofreqüència, que ha estat en període de proves i ja ha entrat en producció real amb resultats satisfactoris, suposa una millora del control de la gestió del bloc quirúrgic i permet als familiars conèixer on es troba el pacient a través d’unes pantalles instal·lades a les sales d’espera que proporcionen informació de manera automàtica.

La directora mèdica del centre hospitalari, Raquel Salas, destaca els avantatges d’aquesta tecnologia per al personal sanitari que atén al pacient, ja que “porta un seguiment exhaustiu en temps real de les diferents fases quirúrgiques: anestèsia, cirurgia, despertar, neteja del quiròfan i entrada d’un nou pacient “.

La implementació del projecte -afegeix la doctora Salas- suposa una millora de la qualitat assistencial, així com una optimització dels recursos i millora del funcionament dels serveis, ja que les dades recollides pel sistema permetran realitzar informes que permetin l’avaluació i millora dels processos, així com l’augment del rendiment.

El sistema telemàtic permet la traçabilitat automàtica en termes de temps que el pacient està en cadascuna de les fases i permet establir els recursos i persones en aquells quiròfans / patologies que necessitin un volum superior a l’estàndard.

El projecte redueix també la càrrega administrativa del bloc quirúrgic, ja que la transcripció dels temps a part quirúrgic i a la història clínica es realitza automàticament quan les antenes el pas de la polsera que té el pacient al canell i que aporta tota aquesta informació.

En els propers dies el sistema s’ampliarà a les pacients de la unitat de cirurgia sense ingrés, que ja ha estat dotada amb els mitjans tècnics necessaris per a la implantació del projecte.