L’Informe Anual de Creu Roja a Castelló destaca que la institució va atendre l’any passat a la província a prop de 70.000 persones, 10.000 més que el 2015, el que demostra l’esforç realitzat des dels diferents àmbits per atendre, a través de múltiples projectes, les necessitats de les persones vulnerables. En aquest context de necessitat, destaca la Intervenció Social, a través de projectes de les quals ha actuat amb 26.167 persones, un 61% mes del previst inicialment. A aquest apartat Creu Roja destina més del 50% del pressupost i contempla intervencions amb persones grans, famílies en situació de risc o exclusió social, dones víctimes de violència, infància en dificultat social, etc.

L’Informe Anual de Creu Roja a Castelló destaca que la institució va atendre l’any passat a la província a prop de 70.000 persones, 10.000 més que el 2015, el que demostra l’esforç realitzat des dels diferents àmbits per atendre, a través de múltiples projectes, les necessitats de les persones vulnerables. En aquest context de necessitat, destaca la Intervenció Social, a través de projectes de les quals ha actuat amb 26.167 persones, un 61% mes del previst inicialment. A aquest apartat Creu Roja destina més del 50% del pressupost i contempla intervencions amb persones grans, famílies en situació de risc o exclusió social, dones víctimes de violència, infància en dificultat social, etc.

Per Creu Roja un factor determinant en el desenvolupament de les persones és l’Ocupació. En 2016, es va prestar atenció a 2.337 persones, aconseguint un grau d’inserció del 35% dels participants en els processos d’inserció laboral del Pla d’Ocupació.

Pel que fa al Pla de Formació, l’any passat es van oferir 510 cursos en què van participar 6.543 alumnes. El 1,13% de la població de la província de Castelló va rebre algun tipus d’acció formativa a llarg de l’any, per part de la Creu Roja.

Un altre apartat fonamental per a la institució és la infància i la joventut. En 2016 Creu Roja Joventut ha intervingut amb 7.503 persones joves, nens / es i adolescents, a través de les 23.396 activitats programades, amb la qual cosa s’han duplicat les realitzada el 2015.

En 2016, des del Centre Logístic d’Emergències de Cabanes, Creu Roja va realitzar diferents enviaments d’ajuda humanitària a Haití, Hondures, Equador i Grècia, el que va afavorir a més de 15.000 persones. La crisi dels refugiats ha obligat a Creu Roja a ampliar les seves capacitats per oferir serveis de primera acollida, socials, assistencials i acollida temporal. I des de Castelló han participat tres persones com a delegades internacionals, en diferents èpoques, per a donar suport en els camps de refugiats.

La tasca en Socors i Emergències continua sent un capítol destacat. Programes com Salvament Marítim, Socorrismo en Platges i Serveis Preventius o Intervenció en Emergències compten amb recursos humans i materials per donar respostes eficaces, coordinades i adequades. En 2016 a la província, es va atendre a 13.000 persones, tant en serbis preventius terrestres, com atenció al mar i vigilància de les platges.

La prevenció de salut, amb els projectes de VIH o Atenció Integral a les Persones amb Malalties Avançades, ocupen un lloc destacat per Creu Roja, destinant prop del 8% del seu pressupost. Així mateix, la Institució aposta de manera decidida pel Medi Ambient, la sensibilització i prevenció acaparen gran part de les accions. En 2016 es van dur a terme unes 30 accions en diferents assemblees com Castelló, Vinaròs, Orpesa, Onda i Vila.real.

En 2017 Creu Roja continua treballant per oferir una atenció integral i màxima proximitat a les persones, amb l’objectiu d’incidir de forma positiva tant en l’àmbit familiar com en el seu entorn. Per aconseguir-ho és essencial el voluntariat. En 2016 van participar 4.890 persones voluntàries, que van exercir la seva acció voluntària des de les 19 assemblees existents a la província. I no podem oblidar el paper determinant que exerceixen els 16.935 socis i les 380 empreses-socis amb les que va comptar Creu Roja a 2016.

La presidenta provincial de Creu Roja, Omayra Serrano vol agrair a la societat de Castelló la resposta davant de qualsevol crida per part de la institució, ja que el suport a les campanyes permet seguir prestant atenent els col·lectius més vulnerables. “A l’voluntariat, als socis, donants, empreses i col·laboradors en general, gràcies per la vostra solidaritat.”