L’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses (IMLCF) de València ha tancat l’any 2016 amb un balanç notable en l’activitat que ha realitzat al servei de l’Administració de Justícia. Els professionals del centre ubicat a la Ciutat de la Justícia de la capital del Túria han realitzat 1.516 autòpsies per ordre judicial. D’aquestes, només 14 corresponen a homicidis, dels quals, dos van ser causats per arma blanca, quatre per estrangulació, quatre per traumatismes letals i quatre més per altres causes que encara s’han de determinar i que corresponen a restes humanes en estat de deteriorament avançat.

El Servei de Clínica és un dels departaments de l’IMLCF que més càrrega de treball ha tret endavant durant l’any 2016. Entre els resultats d’aquesta clínica (corresponents als casos registrats a la ciutat de València i als distints partits judicials de la província, en funcions de guàrdia) destaquen els 3.045 reconeixements de danys per agressió que s’han certificat, així com els 630 que fan referència a lesions causades per accidents de qualsevol tipus.

El tercer grup més nombrós de reconeixements és el de determinació de l’edat (161), que es realitzen, fonamentalment, a immigrants que han al·legat ser menors de 18 anys per a regularitzar la seua situació a Espanya. També s’han registrat 143 reconeixements de casos d’agressió sexual, 86 de capacitat laboral i 54 de presumptes males praxis mèdiques.

Durant els últims anys, s’ha incrementat la demanda d’informes pericials psiquiàtrics, tant en el nombre com en la complexitat d’aquests. Tot això determinarà més especialització, si és possible, dels metges forenses adscrits a la Secció de Psiquiatria. De fet, aquesta unitat de l’IMLCF va intervindre en 221 casos enguany, dels quals, 134 van ser assumptes penals; 11, provinents dels jutjats del Registre Civil; 10 de la Fiscalia de Menors; 19 del social; es va tramitar 36 assumptes civils i es va informar en 11 casos de violència masclista. S’han realitzat més de mil informes en relació a internaments involuntaris i més de 400 informes d’incapacitats.

La Unitat de Psicologia Forense

Un altre dels departaments que ha crescut més respecte al treball realitzat en 2016 ha sigut la Unitat de Psicologia Forense, adscrita a la Secció de Psiquiatria. Aquesta unitat té com a funció principal la realització d’informes psicològics per a òrgans judicials i fiscalies, i destaca, a més, la realització de 80 proves preconstituïdes enguany.

A més de la Unitat de Psicologia, l’IMLCF compta amb equips especialitzats en l’Atenció Psicosocial de Família, compostos per 8 psicòlegs i 1 treballadora social, que es dediquen principalment a informar els jutjats de Família i els de violència sobre la dona, que informen en 331 expedients que han suposat mes de 1000 reconeixements.

A tots aquests cal sumar els 166 casos tractats per la Unitat de Valoració Integral, un equip multidisciplinari que elabora informes perquè els titulars dels jutjats de violència sobre la dona puguen prendre-hi, si és necessari, mesures cautelars.
El laboratori d’Hemogenètica i Criminalística Forense de l’IMLCF, que és l’encarregat d’analitzar les mostres d’ADN requerides en processos civils o penals que es tramiten en els jutjats de la província de València, ha emés, enguany, 62 informes que es corresponen a filiacions, és a dir, a determinar graus de parentiu, fonamentalment de paternitat.

La busca d’alcohol i drogues

Un altre dels departaments de l’IMLCF que han tingut un any intens ha sigut la Secció de Toxicologia, els professionals de la qual determinen la presència d’alcohol, drogues o altres substàncies per ordre judicial. En 2016, la secció ha rebut 1.418 mostres per a analitzar, de les quals, 700 corresponien a individus vius i les altres 718 a persones ja difuntes. La major part de les anàlisis practicades van determinar la presència d’alcohol en sang (820) i drogues i fàrmacs (683).

Cal mencionar també les anàlisis en què es va determinar la presència de carboxihemoglobina (18), que és la proteïna tòxica (i que pot ser letal) que resulta de la unió de l’hemoglobina present en la sang amb el gas CO2. Respecte a la procedència de les mostres analitzades per la Secció de Toxicologia, 688 van arribar dels jutjats d’instrucció (504 de la ciutat de València), 521 dels jutjats de 1a instància; deu dels jutjats penals; altres deu de l’Audiència Provincial; dos dels jutjats de Menors; dos de la Fiscalia de Menors; 12 dels jutjats de violència sobre la dona i altres 12 procedents de diferents hospitals valencians. La Guàrdia Civil va remetre 27 mostres de les seues investigacions en curs i la Policia Local de València altres 23.