En el passat mes de desembre es va formalitzar la incorporació de l’Institut d’Investigació Sanitària de l’Hospital Clínic de València-INCLIVA a la xarxa EATRIS, “European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine”.

EATRIS és la xarxa europea d’infraestructures de recerca en medicina translacional, és a dir, la investigació biomèdica aplicada, constituïda per la Comissió Europea el 2013. El seu objectiu és establir una infraestructura europea especialitzada en biomedicina per optimitzar l’accés dels resultats d’investigació bàsica a aplicacions clíniques, que sigui capaç d’aconseguir un impacte significatiu en matèria d’assistència sanitària i contribuir al progrés de les eines i tecnologies biomèdiques.

Actualment, participen en la Xarxa centres de recerca i universitats de vuit nacionalitats diferents, entre ells, danesos, holandesos, francesos, italians, txecs, estonians i finlandesos.

Per part d’Espanya, són presents al costat d’INCLIVA altres onze instituts d’investigació sanitària, coordinats a nivell institucional per l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII).

EATRIS proporciona un accés simple i centralitzat a les tecnologies i capacitats de les millors institucions i empreses europees. Algunes de les àrees claus de la investigació de EATRIS són l’oncologia, cardiovascular, neurologia, immunologia, metabolisme i malalties infeccioses.

INCLIVA participarà en quatre de les cinc àrees de treball de la xarxa: biomarcadors biològics, diagnòstic a través de la imatge, desenvolupament de nous fàrmacs i implantació de teràpies avançades.

Segons, Josep Redón, Director Científic de INCLIVA, “pertànyer a EATRIS és una oportunitat per millorar la participació dels nostres investigadors en projectes d’excel·lència a nivell europeu. A més la Xarxa ha de ser una eina important per millorar la prestació d’atenció mèdica i farà que el sector biofarmacèutic sigui més competitiu i preparat per donar resposta a les necessitats del sector de salut públic “