L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert ha convocat la segona edició del concurs “Art a la Casa Bardín”, una iniciativa que canalitza la presentació de projectes expositius d’artistes i crítics d’art nascuts o vinculats a la província d’Alacant, amb el objectiu de divulgar les pràctiques artístiques dins de la programació d’exposicions de l’IAC per al període 2018-2019.

Un jurat format per vocals especialistes i experts en art, designats d’entre els membres de la Comissió Assessora del Departament d’Art i Comunicació Visual “Eusebio Sempere” seleccionarà els projectes per programar un total de sis exposicions anuals com a màxim. Així mateix, està prevista l’assignació d’una retribució mil euros, tant per a l’artista com per al comissari o crític, per la creació artística realitzada, pel temps dedicat així com pel treball desenvolupat en l’organització i muntatge de la mostra, els textos del catàleg que publicarà l’IAC o qualsevol altre acte que es pugui organitzar en la seva difusió didàctica. En aquest sentit, el Gil-Albert organitzarà una jornada per propiciar una trobada entre artista i crític d’art, a més de visites guiades amb la idea de complementar la seva difusió.

Els interessats tenen com a data límit el 31 de maig de 2017 per presentar les seves propostes, tal com determinen les bases que es poden consultar a la pàgina web de l’IAC.