El director general de l’Institut Valencià d’Acció Social (IVAS), Ángel Bonafé, ha inaugurat avui la Jornada ‘Present i futur de la intervenció en l’àmbit de les persones amb diferents capacitats’, organitzada per la Fundació Quaderns Rubio, en la qual es s’han donat cita entitats socials i professionals del sector de la Discapacitat.

Durant la jornada s’ha fet entrega del III Premi Fundació Quaderns Rubio que ha estat atorgat al periodista Vicent Pérez López, pare d’un nen amb diversitat funcional per a qui ha desenvolupat un sistema de comunicació alternativa.

En la seva intervenció, Àngel Bonafé ha elogiat “l’esforç i la perseverança demostrada per Vicente Pérez per aconseguir que es reconegui i apliqui la comunicació alternativa i l’ús de la tecnologia en el si de l’escola per tal que afavoreixi l’aprenentatge dels nens i joves amb diversitat funcional “.

Així mateix, ha ressaltat també “el treball de moltes famílies, pares i mares, que realitzen cada dia una tasca personal encomiable i es deixen la pell per fer valer el dret que tenen aquestes persones d’ocupar un lloc en la societat que els permeti exercir plenament la seva ciutadania “.

El director general de IVAS ha felicitat la Fundació Quaderns Rubio per la realització d’aquestes jornades “que ens donen l’oportunitat, a experts en el camp de la diversitat funcional, institucions i entitats socials, de compartir experiències i bones pràctiques en la prestació de suports i recursos per a aquestes persones “.

D’altra banda, ha assenyalat que “el Govern valencià està treballant en desenvolupar noves polítiques inclusives que donin resposta a les demandes dels col·lectius més vulnerables de la societat, de forma consensuada i amb la participació de tots els actors implicats”.

Compromisos i reptes de futur

Àngel Bonafé ha incidit en “la importància d’unir esforços entre administracions, institucions i la societat en general, ja que ens enfrontem a reptes importantíssims amb les persones adultes amb diversitat funcional intel·lectual”.

Entre ells, ha concretat algunes com “afrontar l’envelliment d’aquestes persones, amb recursos i suports adequats; canviar el concepte de centre ocupacional cap a centres oberts a la comunitat, on els usuaris rebin formació prelaboral i es promoguin activitats que afavoreixin la seva participació en el entorn social més proper; atendre les persones amb diversitat funcional i trastorn de conducta de manera adequada; optimitzar la coordinació sociosanitària, amb diferents taules de treball on està present el ‘IVA, i millorar l’obsoleta normativa del 90, amb una norma adequada als temps en què estem “.

El director general de l’Institut Valencià d’Acció Social ha subratllat que “l’objectiu de la Generalitat és caminar cap a un nou model d’atenció inclusiu que afavoreixi l’autonomia de les persones amb diversitat funcional intel·lectual de la Comunitat Valenciana, que respecti la seva dignitat i que els permeti normalitzar la seva vida en les mateixes condicions que la resta de la població “, i ha afegit que” ha de ser un model que respongui també a les necessitats dels professionals dels centres i serveis “.

En aquest sentit, ha explicat el model d’intervenció en les persones amb diversitat funcional intel·lectual, usuàries dels diferents recursos del IVA, així com els canvis que s’estan estudiant a l’entitat “per a la posada en pràctica de nous models de suports, que milloraran la gestió del servei i que tenen major consonància amb les demandes actuals de les persones usuàries i del personal especialitzat dels centres “.

D’altra banda, ha incidit en les accions dirigides a afavorir la integració d’aquestes persones, i ha citat com a exemple “els projectes europeus en què participa el ‘IVA TRIADE i TIME @ net, que busquen fórmules d’actuació per millorar l’atenció i els suports necessaris que garanteixin la qualitat de vida de les persones grans amb diversitat funcional i per promoure la inserció social i laboral de joves amb diversitat funcional intel·lectual, respectivament “.

Per finalitzar, el responsable del ‘IVA ha posat èmfasi en “la necessitat d’establir fòrums d’anàlisi i debat, com aquesta Jornada, en els quals tots els actors implicats en aquest camp intercanviïn impressions, plantegin propostes de futur i s’extreguin conclusions substancials per atendre a major i millor mesura les demandes de les persones amb diversitat funcional “.