L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, incidirà en les accions d’eficiència energètica en el marc del Pla d’Acció per a la Rehabilitació i Renovació d’Habitatges de la Comunitat Valenciana (RENHATA).

L’objectiu del Pla Renhata, impulsat per la Conselleria d’Habitatge Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, és planificar les principals actuacions a llarg termini per a transformar el sector de la construcció cap a un model de creixement sostenible, intel·ligent i integrador, basat en la rehabilitació integral de l’edificació residencial.

Així, aquest pla destinarà en 2017 un total de 3 milions d’euros en ajudes directes per a finançar intervencions de reforma en cuina i banys. Al costat d’aquesta línia, també es pretén englobar accions d’eficiència energètica en els habitatges.

Cal destacar que el consum energètic dels habitatges de la Comunitat, segons les dades de l’IVACE, ascendeix a 1.066 kteps, xifra que representa el 14% de tota l’energia consumida en el nostre territori.

Cal recordar que l’IVACE és l’organisme de la Generalitat encarregat de la promoció i impuls de la millora de l’eficiència energètica en els diferents sectors econòmics de la Comunitat Valenciana.

Una de les principals mesures que es poden adoptar per a millorar l’eficiència energètica dels habitatges és l’adquisició i renovació de l’equipament de la llar per equips de baix consum energètic.

En aquest sentit, des de l’IVACE Energia s’estan duent a terme dos programes; un per a facilitar la renovació de les velles calderes per altres de condensació, molt més eficients i un altre dirigit a fomentar la renovació de les finestres per a afavorir la incorporació d’altres d’alta eficiència energètica. Aquests programes formaran part a partir del pròxim any del Pla Renhata.

800 calderes antigues i 5.000 finestres substituïdes en 2016

Durant 2016 els programes renove de l’IVACE han permès la substitució de prop de 800 calderes antigues per altres de condensació, que tenen un consum energètic molt menor. les calderes substituïdes suposaran un estalvi energètic d’1,5 milions de quilowatts i l’emissió a l’atmosfera de 376 tones de CO2 cada any.

Cal destacar que les calderes de condensació posseeixen un rendiment molt elevat gràcies a que recuperen part de la calor continguda en els gasos de fuita producte de la combustió.

L’estalvi que pot obtenir-se pel canvi d’una caldera actual per una de condensació per a un habitatge de 100 metres quadrats en un municipi de l’interior de la Comunitat ascendeix a 350 euros a l’any.

Quant a les finestres, l’IVACE Energia ha destinat enguany un milió d’euros que han permès la substitució de més de 5.000 finestres. D’acord amb els estudis d’IVACE, mitjançant la renovació de finestres en habitatges es pot aconseguir una reducció de les nostres necessitats de calefacció entre un 25-30%, la qual cosa suposa una reducció de la factura energètica de l’habitatge entorn del 10%.

De fet, la incorporació de finestres més aïllants, pot suposar estalvis econòmics derivats del menor consum d’aire condicionat i calefacció de prop de 100 euros a l’any.