L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de l’Ajuntament de Nules ha prestat atenció, orientació i assessorament a 250 consultes durant el 2015. La majoria de les qüestions que ha rebut l’òrgan orientador en matèria de consum s’han traduït en reclamacions davant les empreses.

I és que la finalitat d’aquest departament és prestar informació, orientació i assessorament en matèria de consum al conjunt dels ciutadans que siguin destinataris finals de béns, productes o serveis.

D’aquesta manera, al llarg de 2015 la població de la localitat ha realitzat unes 250 consultes, de les quals una gran majoria s’han traduït en reclamacions davant les empreses. Així, durant l’exercici de l’any passat les estadístiques de reclamacions presentades en l’OMIC de l’Ajuntament s’han centrat en telefonia, i electricitat i gas, principalment.

La telefonia ha abastat el 60,72% de les consultes. En aquest cas, s’han centrat en l’incompliment de promocions ofertades; cobraments de missatges de tarifació addicional o conceptes com ‘altres serveis’ no sol·licitats pel client; i no tramitació de la baixa o portabilitat sol·licitada a l’operadora, tot i seguir facturant sense produir-se cap consum.

Les consultes sobre electricitat i gas han acaparat el 26,79% d’aquestes consultes, informant-se sobre casos de danys per pujada de tensió i canvi de voltatge; error en la facturació; o tall del subministrament de llum per error, entre d’altres assumptes.

Altres temes plantejats pels ciutadans a l’OMIC de Nules, han estat referents a roba lliurada amb defectes per part de tintoreries; reparacions defectuoses en tallers mecànics; incompliment de l’oferta en lloguer de vehicles; o incompliment d’ofertes o de garanties de productes per part de grans superfícies, entre d’altres.

Finalment, hi ha algunes reclamacions que no són competència de les OMIC ni dels Serveis Territorials de Consum, i els ciutadans han d’acudir a altres organismes per solucionar-les, com és el cas del defensor del client de cada entitat, en cas de temes bancaris; defensor de l’assegurat de l’entitat en concret per a reclamacions d’assegurances; Inspecció Mèdica o Agència de Salut Mèdica en casos de baixes mèdiques o intoxicacions.