Els funcionaris de la institució provincial han fet un important esforç per estar en condicions de resoldre tots els dubtes que pugui tenir l’oposició pel que fa als contractes del màsters de golf que es va celebrar a Castelló entre 2008 i 2011. Es dóna així compliment a l’ordre explícita que va fer ahir en el transcurs del Ple el president del Govern Provincial, Javier Moliner, a la Secretaria i la Intervenció de la institució, que tota la informació relativa a la contractació i pagaments d’aquests serveis fora totalment accessible a qualsevol diputat que la voldria consultar, com a exemple de transparència de l’Equip de Govern.

El vicepresident primer de la Diputació, Vicent Sales, ha assenyalat que “una prioritat de Moliner és la transparència en la gestió, com hem demostrat una vegada més posant la documentació a disposició de l’oposició en tot just unes hores. Tal com va indicar ahir el president Moliner, els pagaments als quals es fa referència es corresponen amb compromisos adquirits abans de la seva arribada a la Diputació de Castelló i que va formalitzar en la seva obligació de compliment legal d’aquests contractes, com en qualsevol ajuntament quan s’inicia una nova legislatura amb un nou alcalde. Javier Moliner mai no ha triat una empresa, ni ha impulsat un esdeveniment d’aquest tipus, tal com ell mateix va confirmar i es pot comprovar en la documentació tant que és així, com que tot es va tramitar legalment amb informes favorables de secretaria i intervenció “.

És per això que Sales ha insistit que “va ser aquest equip de Govern el que va deixar de celebrar aquest màsters de golf i convertir el gran esdeveniment esportiu de la província en un permanent degoteig de més de 200 competicions anuals que generen milers de visitants i una dinamització turística a tots els municipis de la província amb ingressos de desenes de milions d’euros “.