L’ordenació de Rafalafena ha protagonitzat la setena reunió del procés participatiu del Pla General en els barris. Un barri en el qual l’edificació i la urbanització estan molt consolidades, on no hi ha buits ni àmbits pendents de desenvolupar i que compta amb una bona proporció d’equipaments, com escolars, sanitaris, esportius, culturals o administratius. El regidor d’Ordenació del Territori, Rafa Simó, ha plantejat una consulta veïnal que defineixi els usos del solar dotacional situat davant de la Ciutat de la Justícia i que ocupa una superfície de 13.561 metres quadrats.

Zona verda o zona d’aparcament són dos dels suggeriments que han traslladat in situ els veïns que han assistit a la reunió, celebrada a la Cambra Agrària, en què a més del regidor Rafa Simó també han intervingut el coordinador de l’àrea de Desenvolupament de la ciutat, Fernando Calduch, i la cap de l’àrea de Planejament Urbanístic, Consuelo Leal. A més dels usos del solar dotacional, els suggeriments traslladades pels assistents s’han centrat en millores del parc Rafafalena, d’accessibilitat i seguretat per als usuaris fonamentalment, i la renovació del substrat del parc de l’Auditori perquè els arbres creixin més.

Altres propostes plantejades per la seva incorporació al Pla General són el canvi de funcionalitat del vial de trànsit rodat que separa els dos parcs de Rafalafena i de l’Auditori. “Aquest vial podria tenir un trànsit més limitat, en una sola direcció, o fins i tot ser exclusivament un pas de vianants”, segons ha matisat l’edil Rafa Simó. Alguns dels veïns han explicat que utilitzen aquest vial de sortida del barri per connectar amb les rondes.

L’esborrany presentat als veïns també consolida com a vies verdes la ronda de circumval·lació, el bulevard Blasco Ibáñez i l’avinguda del Mar, on ja hi ha un tractament de pas verd de vianants i ciclista que es pretén potenciar i millorar. Simó ha reiterat la voluntat de l’equip de Govern d’avançar cap a una “ciutat més amable amb els vianants i els ciclistes”.

També s’ha informat de la possibilitat que es delimitin àrees de rehabilitació urbana en aquells àmbits d’habitatge col·lectiu de promocions públiques en què s’aprecien majors necessitats de rehabilitació, una delimitació que dependrà de l’estudi que s’està realitzant en paral·lel a la redacció del Pla General.

Finalment, igual que a la resta de zones de la ciutat, el Pla General proposa mantenir les tipologies d’edificació ja implantades, que són majoritàriament d’edificació aïllada, amb construcció en bloc obert d’ús residencial múltiple. Hi ha una altra zona d’edificació amb tipologia en poma, on es proposa una regulació més homogènia de les altures, evitant el criteri que l’alçada reguladora s’estableixi en funció de l’amplada de cada carrer i procurant que les edificacions de l’illa tinguin la mateixa alçada.