L’Organització de Festival Arenal Sound es farà càrrec dels sobrecostos que origini el desenvolupament de l’esdeveniment a Borriana.

La finalitat d’aquest acord és evitar que qualsevol despesa derivada de l’esdeveniment sigui pagat per les arques públiques del municipi.

Recentment, l’equip de govern de Borriana publicava al Portal de Transparència de l’Ajuntament que el festival Arenal Sound, celebrat el passat estiu a la localitat, va suposar una despesa de 120 mil euros per al consistori. Un total que va augmentar per les fortes pluges que es van produir durant l’esdeveniment.

Amb motiu d’aquest acord el consistori ha creat una petita comissió de treball que determinarà la forma jurídica de materialitzar l’acord per evitar que qualsevol imprevist derivat del festival suposi una despesa afegida.

Així mateix, l’Ajuntament de Borriana ha realitzat millores de seguretat en el Camí de la Cossa. La intervenció ha consistit en l’eliminació d’alguns xiprers que degut al seu estat suposaven un problema per a la seguretat dels veïns.