Investigadors i professionals del camp de les necessitats especials d’Espanya, Xipre, Polònia, Regne Unit i Itàlia s’han reunit a la Universitat Jaume I en el marc del congrés ‘Necessitats Especials en un Món Multimodal: Recerca i Pràctica en l’Educació Superior’ per tal de compartir experiències i bones pràctiques que conduïsquen a la millora d’aquest àmbit en les institucions educatives.

L’acte d’inauguració ha comptat amb la presencia de la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García Agustín; el director acadèmic de la Unitat de Suport Educatiu, Iván Barreda, i la professora del Departament d’Estudis Anglesos i coordinadora del congrés, M. Carmen Campoy.

La vicerectora ha afirmat que la discapacitat i la diversitat en el món universitari està adquirint cada vegada més protagonisme i és imprescindible treballar conjuntament per a avançar i buscar solucions dignes, correctes i respectuoses que s’adapten a les necessitats de cada persona. “Posar en contacte al personal d’administració i serveis i al professorat per a intercanviar experiències sobre aquest tema és clau per a facilitar accions coordinades”, ha apuntat.

En aquesta línia, la coordinadora del congrés ha assenyalat que «és molt important reflexionar sobre les pràctiques universitàries per a estudiantat amb necessitats especials atès que cada vegada tenim més i amb necessitats molt diferents. És moment de prendre-s’ho seriosament tant en la pràctica com en la investigació i en els recursos que els estem donant».

Per la seua part, Barreda ha destacat que l’UJI compta amb un Pla d’Atenció a la Diversitat del qual s’han beneficiat fins al moment més de 800 estudiants amb necessitats educatives especials i diversitat funcional. Així mateix, ha fet referència al programa INCLOU que desenvolupa accions de sensibilització dirigits a la comunitat universitària sobre aquest àmbit com ara cursos de formació per al professorat que enguany estaran dedicats a l’autisme i l’Asperger.

A continuació, la professora Anna Podlewska de la Universitat de Lublin a Polònia ha oferit la primera conferència plenària sobre l’aprenentatge d’anglès com a llengua estrangera per a persones sordes i persones amb dificultats auditives. «L’ensenyament per a persones amb necessitats especials requereix tècniques basades en la investigació i una bona relació personal amb l’estudiantat», ha afirmat.

En aquest sentit, ha explicat alguns dels últims avanços en didàctica de llengües per a persones sordes i ha assenyalat que “si assumim que l’aprenentatge de llengües és un dret humà no és tasca de l’estudiantat amb discapacitat auditiva lluitar per aquest dret sinó que és responsabilitat de la institució educativa proveir d’aquesta oportunitat”. Finalment, s’ha centrat en l’ús de la ‘paraula complementada’ com a tècnica per a afavorir el desenvolupament d’habilitats en llengua anglesa amb estudiantat que presenta discapacitat auditiva.