El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I ha proposat a Rectorat la concessió de nou premis extraordinaris de Doctorat de la convocatòria 2014/2015. Aquests premis, que reconeixen l’excel·lència acadèmica dels treballs i la seua vàlua científica, consisteixen en una convocatòria altament competitiva en la que han concorregut 143 sol·licituds dels investigadors i investigadores que van llegir les seues tesis doctorals durant els cursos acadèmics 2013/2014 i 2014/2015 i que van rebre la qualificació d’excel·lent «cum laude» per unanimitat del tribunal.

Els premis extraordinaris de doctorat reconeixen la tasca de recerca desenvolupada en el marc de l’elaboració de la tesi doctoral. Els mèrits que les comissions avaluadores tenen en consideració per atorgar aquestes distincions són l’aportació de les tesis a l’avanç del coneixement dins del seu àmbit així com la transferència del coneixement a la societat amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i el seu progrés social i econòmic. Els guardons seran lliurats, com és habitual, durant l’acte acadèmic d’inauguració de curs que es realitzarà el 23 de setembre de 2016.

Dins de la branca d’Arts i Humanitats han resultat guardonades les doctores Ana María Muñoz Miguel, per la seua aportació a la millora de la formació dels traductors mèdics, i Aina Monferrer Palau per l’estudi lingüístic, literari i textual de la poesia de Vicent Andrés Estellés. En Ciències Socials i Jurídiques els guardonats han sigut Jacob Guinot Reinders per la seua anàlisi del paper de la confiança, l’altruisme i l’aprenentatge cooperatiu en la direcció de les organitzacions, i Jesús Peiró Palomino amb una tesi doctoral que analitza la vinculació del capital social amb el desenvolupament econòmic.

En l’àmbit de la Tecnologia han resultats guardonats els treballs al voltant de la millora dels sistemes de monitoratge, supervisió i control de processos industrials de Daniel Dolz Algaba, i el desenvolupament de recobriments ceràmics per augmentar l’eficiència energètica de les turbines que s’utilitzen per a la generació d’electricitat i la propulsió d’avions de Pablo Carpi Cobo. Finalment, en l’àmbit de les Ciències bàsiques els premiats han sigut Lubertus Biljsma que ha posat en marxa diferents tècniques per la detecció de drogues en mostres d’aigua; Sergio Gonell Gómez que ha sintetitzat nous materials catalitzadors multifuncionals i materials luminescents i David Recatalà Ferrandis que ha dissenyat i sintetitzat nous materials foto actius basats en molibdè amb potencial aplicació a la producció d’hidrogen a partir d’aigua i llum solar.

L’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, amb 19 programes d‘estudis, és el centre encarregat de la formació de nous investigadors i investigadores. La seua missió és dotar al personal en formació de capacitats singulars que els ajuden a encarar els reptes a què s’enfronta la societat en general, ja siga en l’àmbit acadèmic o en el món professional. Amb la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat, la Universitat Jaume I valora l’esforç i la dedicació dels joves investigadors i investigadores i la seua aportació a la generació de coneixement.