L’alumnat que participa en la University Junior International Entrepreneurs ha realitzat durant la passada setmana una jornada de formació sobre emprenedoria internacional impartida pels professors Maria Ripollés i Andreu Blesa i organitzada per la Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge de l’UJI.

El programa University Junior International Entrepreneurs està emmarcat dins del marc Erasmus +, del pla de l’UJI «UJI Emprèn» i del projecte «Campus Emprenedor Innovador» de la Subdirecció General de Promoció d’Emprenedors de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.

Aquest programa, coordinat pel Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) i la Càtedra INCREA, té com a objectiu desenvolupar, en un entorn global, el talent emprenedor de l’estudiantat excel·lent per promoure la seua mobilitat internacional amb iniciatives empresarials globals.

A més, aquest programa es basa en tres de les línies estratègiques de la Universitat que ja es vénen desenvolupant a través de diferents programes: reconeixement al rendiment acadèmic de l’estudiantat excel·lent, emprenedoria i pràctiques internacionals.

En concret, la Càtedra INCREA s’encarrega dels aspectes formatius del programa a través del curs d’Emprenedoria Internacional. Aquest curs pretén formar a l’estudiantat seleccionat en el programa de les cinc universitats públiques valencianes en emprenedoria internacional. El curs es realitza de forma semipresencial.