El Laboratori de Neuroanatomia Funcional (NeuroFun) de la Unitat Predepartamental de Medicina I l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de la Universitat Jaume I de Castelló, participaran del 5 al 7 de maig de 2016 a la VI Jornades Olfactives de la Xarxa Olfactiva espanyola que reuneix a La Franca (Astúries) a destacats investigadors del sistema olfactiu.

L’equip del laboratori, format per Ferran Martínez-García i Carmen Agustín Pavón, presentarà una anàlisi del cervell social d’un ratolí model d’una malaltia rara, la síndrome de Rett, que constitueix un cas especialment greu de trastorn de l’espectre autista. Es tracta d’un treball realitzat en col·laboració amb la doctora Mónica Santos, d’Otto-von-Guericke-Universität de Magdeburg (Alemanya). També els doctorands Hugo Salais López i Ana Martín Sánchez, presentaran comunicacions orals sobre aspectes endocrins i neuroquímics dels canvis cerebrals que fan a les mares de ratolí especialment agressives (l’anomenada agressió maternal).

Per la seva banda, el professor Juan Vicente Sancho i el doctorand Rubén Gil Solsona, de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües, presentaran els primers resultats de la recerca que duen a terme en col·laboració amb NeuroFun sobre la detecció de malalties a través de «la seva olor ». Els investigadors treballen en la localització de metabòlits presents en l’orina dels animals que pateixen un procés inflamatori en resposta a antígens de patògens i que podrien ser marcadors genèrics malaltia detectables mitjançant sistemes olfactius naturals o artificials.

Com en les anteriors edicions, en els jornades hi participaran no altres sols a els investigadors de la Xarxa -que pertanyen a sis Universitats, dues hospitals i el CSIC, sinó también especialistes internacionals del Màxim nivell en el món de la ciència de l’olfacte, com ara Stuart Firestein, de la Columbia University de Nova York (EUA); Benedikt Berninger, de la Universitat de Mainz (Alemanya), o Leonardo Belluscio del National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS, EUA), aixi com Agnès Gruart, de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, presidenta de la Societat Espanyola de Neurociències .

La trobada serveix, a més de coneixer Els últims avanços en AQUEST camp, per fomentar la Interacció il ‘Intercanvi entre el personal investigador més experimentat i aquells que comencen els seues Recerques. Les jornades tinença el soporte de la SENC (Societat Espanyola de Neurociències) i d’IBRO (Organització Internacional del Cervell), aixi com del CSIC (Consell Superior de Recerques Científiques) i de les Universitats d’Oviedo i de València, a les quals pertanyen a els Seus Organitzadors. També contribueixen a su Finançament al Principat d’Astúries i el Minis- teri d’Economia i Competitivitat.

La Xarxa Olfactòria Espanyola va ser creada el 2005 per ‘un grup d’investigadors que van coincidir en el Simposi «Sistema olfactori: del desarrollo a l’neuroreparació» del congrés de la Societat Espanyola de Neurociència de Màlaga, i la Seua primera reunió és va celebrar fa deu anys. Des de Llavors, s’a convertit en un fòrum de promoció de la recerca multidisciplinària, la formació i el desarrollo tecnològic en els ciències de l’olfacte.