La Unitat d’Al·lèrgia i Pneumologia Pediàtrica de l’Hospital la Fe atén una mitjana de 14.000 visites a l’any, de les quals entre 2.500-3.000 corresponen a visites de nous pacients infantils.

Aquesta xifra suposa un alt nivell d’assistència de pacients infantils que són atesos a les consultes d’aquesta unitat amb problemes respiratoris o amb qualsevol tipus d’al·lèrgies.

Cal destacar que, la majoria dels pacients que acudeixen a la Unitat d’Al·lèrgia i Pneumologia Infantil, vénen derivats dels diversos centres de salut que integren el Departament de Salut València La Fe. Més del 90% dels pacients que rep la Unitat vénen remesos per Pediatria d’Atenció Primària.

Per millorar la coordinació de tots dos nivells assistencials, s’ha realitzat la Primera Jornada per Pediatria d’Atenció Primària i la Unitat d’Al·lèrgia i Pneumologia Pediàtrica de La Fe, englobada dins el programa d’integració del Departament de Salut València entre Atenció Primària i Atenció Especialitzada.

Segons Antonio Nieto, Cap de la Unitat d’Al·lèrgia i Pneumologia Pediàtrica, “l’objectiu de la trobada és reforçar la connexió i interacció entre la nostra Unitat i la Pediatria d’Atenció Primària, així com, actualitzar els criteris de derivació per tal d’optimitzar la remissió de pacients a la nostra Unitat i millorar la coordinació assistencial entre els dos nivells assistencials “.

Per això, durant aquesta trobada s’han abordat els criteris de derivació en casos de pacients amb alguna patologia respiratòria crònica en Atenció Primària per identificar millor els pacients greus i fomentar la vacunació antigripal en la població infantil amb risc.

De la mateixa manera, s’han discutit les al·lèrgies alimentàries que arriben a les consultes dels centres de salut i s’han marcat les pautes d’actuació en el maneig dels nens amb aquesta problemàtica.

D’altra banda, l’Hospital La Fe ha compartit la seva experiència en el tractament de pacients amb al·lèrgies o asma al col·legi, la seva identificació i les instruccions que se’ls aconsella als mateixos professors / es.

Finalment, s’ha obert un debat sobre les claus per millorar la coordinació entre l’assistència pediàtrica en atenció primària i la Unitat d’Al·lèrgia i Pneumologia Pediàtrica de l’Hospital La Fe.