L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha animat el Consell Social a expressar la seua visió de ciutat davant la revisió del Pla General. El ple del Consell Social de Castelló ha abordat hui els objectius i directrius bàsiques del Pla d’Ordenació Detallada. El coordinador de Desenvolupament de la Ciutat, Fernando Calduch, i la cap de Planejament Urbanístic, Consuelo Leal, han exposats els elements estratègics de la nova ordenació urbanística relatius a la sostenibilitat, a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i a l’ordenació.També han estat presents la vicealcaldessa, Ali Brancal, i els regidors Antonio Lorenzo i Rafa Simó.

Quant als objectius de sostenibilitat, els tècnics municipals han destacat la infraestructura verda; la utilització racional del sòl; la protecció del paisatge; la protecció del patrimoni; el foment de recursos hídrics i el drenatge sostenible; la millora energètica en l’edificació i l’ordenació i en l’equilibri de l’espai públic i el privat de manera que “es potencie el paisatge urbà, es millore l’habitabilitat i la qualitat per a afavorir les activitats i les relacions veïnals”.

En l’àmbit de la qualitat de vida, han destacat l’aposta del pla d’ordenació detallada per incentivar la rehabilitació del patrimoni edificat, per impulsar la regeneració urbana, per ampliar la xarxa d’equipaments públics i zones verdes i aproximar-les als barris i facilitar l’accés a l’habitatge. Així, han explicat que el POP proposa una reserva per a habitatges de protecció pública del 30% de l’edificabilitat residencial en els sectors de sòl urbanitzable i del 10% de l’edificabilitat residencial en les unitats d’execució de sòl urbà.

Finalment, els objectius relatius a l’ordenació se centren a elevar la qualitat de l’espai urbà i les seues possibilitats d’utilització per part de la ciutadania a través de l’ampliació de les dotacions i de la urbanització de buits urbans enfront de l’anterior model desenvolupista.

A més, també han detallat la informació que es troba exposada al públic fins al pròxim 8 de novembre, període durant el qual es pot consultar presencialment en l’edifici de Quatre Cantons i en la Tinència d’Alcaldia del Grau o de manera digital en www.plageneralcastello.es.