La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha anunciat que les conclusions del seminari sobre ‘Gènere i política urbana, arquitectura i urbanisme des de la perspectiva de gènere’ que ha inaugurat, es materialitzaran en un document de bases que servirà per poder iniciar els treballs i els estudis necessaris que conclouran al ‘Llibre Blanc de la Política Urbana’ de la Generalitat que inclouran la perspectiva de gènere.
Així mateix, ha manifestat que el Govern valencià treballa a llarg termini per incorporar a les seves polítiques en matèria d’urbanisme i de regeneració urbana mesures específiques per a la igualtat efectiva entre homes i dones. No obstant això, la consellera ha apuntat que també es començarà a treballar en els projectes que tingui en marxa la conselleria, com en la reurbanització de la plaça de Bruges de València, “un lloc emblemàtic de la ciutat que servirà com a projecte pilot i pioner a incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i el projecte que ha de realitzar la conselleria “.

Per a la consellera, “la perspectiva de gènere pot proporcionar noves eines d’interpretació de la realitat incloent en l’espai públic noves estratègies d’intervenció”. En aquest sentit, ha afegit que “el context polític i de transformació actual obre una gran oportunitat per reformular la nostra relació amb la ciutat, tant en els seus edificis com en els seus espais urbans. Per això cal aportar instruments, presentar experiències que ajuden a formular estratègies de disseny per regenerar les nostres ciutats. perquè volem ciutats i territoris més amables, acollidores i amb més qualitat de vida “.

De fet, ha assenyalat que, des del Govern valencià, es treballarà per “poder integrar la perspectiva de gènere en les polítiques urbanístiques, amb mesures específiques per a les dones, però també considerant i donant valor a les necessitats de les activitats reproductives i de cura de les persones “.

Salvador ha explicat la importància d’abordar “d’una manera més integradora el disseny de les polítiques públiques. Això passa per escoltar i posar en valor la perspectiva de les dones, tant les professionals de l’arquitectura i l’urbanisme com les que dia a dia viuen , gaudeixen i pateixen la ciutat “. Igualment, ha subratllat la voluntat del Consell de transversalitzar les polítiques per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Diversitat de la realitat urbana

Segons l’opinió de Salvador, “és important atendre la complexitat i diversitat de la realitat urbana, que no pot explicar-se des d’una perspectiva lineal, vertical i masculinitzada, sinó que s’entén més com una xarxa transversal i horitzontal, on es combinen fenòmens socials, mediambientals, econòmics i culturals “.

“En conseqüència -ha continuat- per plantejar estratègies de regeneració urbana intel·ligents, l’anàlisi de l’espai urbà ha de tenir una visió integradora basada en la coordinació entre tots els agents intervinents, amb perfils, àmbits i disciplines diferents”.

Participació de les persones

Però segons Salvador, “tots aquests plantejaments no poden iniciar-se sense considerar el paper fonamental que juga la participació de les persones del barri com a motor generador de propostes. El diagnòstic i disseny participatiu són eines que poden emprar-se per conèixer les necessitats i dinàmiques socials de l’espai públic i per establir criteris de disseny amb les persones que l’utilitzen “.

En la seva intervenció, la consellera ha destacat la importància d’aquest seminari, organitzat per la conselleria amb la col·laboració de l’Institut Valencià de l’Edificació, Universitat Politècnica de València i Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, i ha valorat la presència de dones en els càrrecs directius del seu departament, com l’Institut Valencià d’Edificació, format en un 95% per dones, l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, la directora general d’Habitatge i les directores territorials de les tres províncies.

Desenvolupament del seminari

En aquest seminari, que tindrà lloc aquest dimarts i el dimecres 13 de juliol, professionals de reconegut prestigi abordaran la ciutat en la seva escala urbana i quotidiana des de la perspectiva de gènere i analitzaran diverses experiències que compta amb gran èxit.

La jornada d’aquest dimarts està dedicada a la ‘Política urbana i perspectiva de gènere’ i ha comptat amb la participació de representants de l’equip de arquitectes A peu de carrer, d’Inés Sánchez de Madariaga, de la Universitat Politècnica de Madrid; d’Eva Álvarez, de la Universitat Politècnica de València; i de Capitolina Díaz, de l’Associació Dones Innovadores & Tecnòlogues (AMIT).

La sessió del dia 13 de juliol estarà dedicada a la ‘Habitatge i urbanisme amb perspectiva de gènere’, i comptarà amb la participació de Rebeca Torró, directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana; María Ángeles Durán, del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC); Isabela Velázquez, de Gea 21; Jordi Bosch, de la Universitat Pompeu i Fabra; i Nuria Álvarez, de Canals & Lombardero, i de Carolina Matero, de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE).