La consellera d’Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador ha anunciat que es van a iniciar els treballs relatius a l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Àrea Metropolitana Alacant-Elx, que es redactarà de manera concertada amb els ajuntaments , “comptant també amb la participació ciutadana”.

A més, també ha avançat que es crearà un Consell Assessor per a l’Accessibilitat “perquè no entenem la mobilitat sense l’accessibilitat i sense la sostenibilitat”. A més

Salvador, que ha intervingut en la inauguració de la jornada “Els reptes del Transport Urbà a la Comunitat Valenciana”, organitzat per la Universitat d’Alacant i la Càtedra Vectalia, ha informat que el Pla “atendrà tots els modes de transport, especialment el públic, TRAM i autobús, però també els desplaçaments amb bicicleta oa peu, de cara a implantar desplaçaments integrals i més sostenibles dins de l’àrea metropolitana “.

En aquest sentit, ha declarat que el Pla de Mobilitat s’acostarà a nivells i infraestructures d’altres d’altres països europeus. Per a això, s’està incloent el carril bici, infraestructura sostenible que ve reflectida en els pressupostos de la Generalitat per al 2016. “Hem de començar per dissenyar el model sostenible que volem perquè tot comença i tot acaba a la ciutat, a les ciutats dels ciutadans “.

Per a la consellera, l’Administració pública és la que gestiona l’espai “on interacciona i on habita la felicitat humana”. Per a això, proposa ser creatius en aquesta nova etapa on el model de ciutat es construeix des de l’ordenació del territori i des de la mobilitat, tant dels espais viaris, ferroviaris, ports, aeroports, les xarxes de carreteres transnacionals fins a la mobilitat més petita i domèstica .

Així mateix, ha fet referència al llibre Verd de la Comissió Europea “Cap a una nova cultura de la mobilitat urbana” que estableix que en els països de la Unió Europea l’augment del trànsit al centre de la ciutat era l’origen d’una congestió crònica, amb nombroses conseqüències negatives derivades de la pèrdua de temps i dels danys al medi ambient. Partint d’aquesta evidència, la consellera ha manifestat que el seu departament va a incentivar l’ús del transport públic en l’àmbit urbà i també en l’àmbit metropolità.

Revisió de les concessions d’autobusos interurbans
Per Salvador, “vertebrar el territori és treballar i abordar la realitat de les àrees metropolitanes i atendre les necessitats diàries de milers de persones que es mouen constantment pels motius més variats”. En aquest sentit, ha apuntat que la conselleria va a abordar la revisió del mapa concessional d’autobusos interurbans “perquè el 80% estan caducades, precisament les que connecten els municipis de l’interior amb els centres educatius o comercials i donen servei diari a les persones” .

Així, ha dit, en el transport hi ha una necessitat de qualificar la connectivitat de les persones i també la del territori. Per a això, “la Conselleria buscarà fórmules de combinació amb les línies de transport escolar i aplicacions mòbils que poden ajudar a identificar i respondre d’una manera més eficient a la demanda del transport”.

La consellera ha fet referència al “malestar global que els ciutadans del segle XXI senten com a conseqüència de les infraestructures destructives, megalòmanes i algunes sense ús, així com a les dificultats que tenen les persones a les ciutats que no tenen connexió amb el transport públic per anar a l’hospital o per fer gestions a la seva ciutat “, situació que Salvador es proposa solucionar buscant fórmules que responguin a les necessitats dels ciutadans.