La Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha avançat que en la modificació de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge a la qual treballa el govern valencià es “impulsarà i desenvoluparà la figura de l’Agent Rehabilitador , seleccionat pel procediment de pública concurrència, per actuar sobre la ciutat consolidada i sobre espais degradats dels centres històrics “.

La consellera, juntament amb la directora general d’Habitatge, Rebeca Torró i la directora general de l’IVACE Júlia Company, s’ha reunit a la Taula per a la Rehabilitació de la Comunitat, composta per tots els agents implicats. Durant la trobada ha explicat els diferents avenços que ha realitzat el govern valencià en matèria de rehabilitació com “l’èxit de la convocatòria dels ajuts de rehabilitació 2016 o la propera ordre d’ajudes per a la reforma de banys i cuines”. No obstant això, ha assegurat que “l’aposta del govern valencià per la rehabilitació no es queda només aquí sinó que va més enllà en contemplar canvis en la LOTUP perquè volem que la rehabilitació sigui clau en el nou model urbanístic del segle XXI”.

Per això, es potenciarà la figura de l’Agent Rehabilitador – una figura que no s’ha materialitzat mai a la Comunitat per falta de concreció i desenvolupament – perquè “els ajuntaments delimitin aquells àmbits i actuacions on sigui més necessari intensificar l’edificació o la rehabilitació, prioritzant els centres històrics enfront de les zones d’extraradi i també aquells immobles que es trobi en situació ruïnosa “. Així, per un procediment de pública concurrència, l’agent Rehabilitador podrà actuar en substitució del propietari que hagi incomplert una ordre d’edificació o de rehabilitació. A més, es vol també potenciar el registre de solars i edificis a rehabilitar perquè els ajuntaments actuïn en els solars vacants pendents d’edificar abans que augmentar el sòl residencial.

En definitiva, el que s’està treballant en la nova LOTUP és la “clarificació del procediment de l’Agent Rehabilitador per regular detalladament cadascuna de les seves fases i així donar seguretat i confiança a les inversions”.

Èxit en la convocatòria d’ajudes

En aquest sentit, la consellera ha destacat l’aposta clara del Consell per la rehabilitació i recuperació dels barris com així ho demostren les actuacions que està duent a terme la Conselleria d’Habitatge des que l’actual Consell va arribar a la Generalitat.

Entre les actuacions, la consellera ha destacat que per primera vegada, el 2016, la Generalitat ha fet una aportació addicional per completar la inversió que es realitza a través del Pla Estatal de l’Habitatge i gràcies a la “bona gestió i l’esforç realitzat, juntament amb la flexibilització que hem aplicat en els criteris d’atorgament dels ajuts, hem aconseguit que es multipliquin per 4 el nombre d’ajudes concedides. Parlem de 643 enfront de les 164 ajudes concedides en 2015 “. La inversió total ha ascendit a 11,1 milions d’euros, mentre que el 2015 només es van atorgar 3,6 milions d’euros.

De la mateixa manera ha esmentat que dins el programa d’actuació de Rehabilitació i Regeneració Urbana (ARRU), la Conselleria ha signat 8 convenis amb ajuntaments per dur a terme aquests projectes i el 2017 “hem augmentat els pressupostos un 78% i signarem 2 ARRUs més a Oliva i Onda.

Noves ajudes de reforma de banys i cuines

Com a novetats a l’impuls de rehabilitació que està duent a terme el Consell, Salvador ha informat que els pressupostos de 2017 també inclouen una partida per a un Pla de Qualitat de l’Habitatge (Renhata) que “aposta per la reforma interior que no està prevista en el Pla Estatal d’Habitatge “i, per això, avui s’ha posat en comú aquesta decisió per poder redactar l’ordre de convocatòria de les noves ajudes. Així, ha afegit, es destinaran 3 milions d’euros en ajudes directes per a finançar intervencions de reforma en cuina i banys, prioritzant les famílies amb menys recursos econòmics, així com les adaptacions a la diversitat funcional, per posar uns exemples. A més, els propers pressupostos preveuen deduccions del 15% en l’IRPF per a la reforma dels habitatges de primera residència.