La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha presentat hui a Castelló les línies estratègiques que el seu Departament va posar en marxa en el primer semestre de 2016. Per a això, s’ha reunit amb el secretari autonòmic, Josep Vicent Boira; el subsecretari, Francesc Signes; el director general d’Habitatge, Alberto Sanchis; el director general d’Obres Públiques, Carlos Domingo, i el director general d’Urbanisme, Lluís Ferrando; així com el gerent de FGV, Ángel García de la Bandera i la directora de l’EIGE, Blanca Marín, per traçar les línies i el calendari d’actuacions que es va a dur a terme seguint l’acord a què “hem arribat aquest cap de setmana a Morella “.

Salvador ha recordat que la conselleria ha complert durant els sis primers mesos de govern els acords que es van signar en el Pacte del Botànic. Així, s’ha referit que en matèria d’habitatge “hem convocat la taula de prevenció dels desnonaments i hem posat totes les mesures per combatre aquesta situació a la Comunitat Valenciana.

De la mateixa manera ha dit que la Conselleria està tramitant la Llei per a la Funció Social de l’Habitatge, que serà un instrument importantíssim, “davant la desídia que estan tenint les entitats financeres en signar aquest acord que li vam proposar on es plantejaven tres punts: 1 moratòria perquè no es desahucie fins que no s’elabori la Llei de la Funció Social, que treguin els habitatges buits per posar-les a disposició de les persones necessitades, i que les entitats bancàries tinguin un interlocutor per part de la conselleria paracuando es produeixi un procés d’execució hipotecària “.

En aquest punt, la consellera ha denunciat que només han signat Caixa Ontinyent, Cajamar i Caixa Popular. “Les grans entitats bancàries, rescatades amb els diners de tots, no han signat aquest acord”. Així, ha manifestat que la Generalitat continuarà en aquest afany i ha destacat que amb l’entrada en vigor de la Llei, si les entitats bancàries no posen a disposició els habitatges buits i desocupats que tenen per posar-les a disposició de les persones que les necessiten, s’aplicarà un mecanisme sancionador “perquè no és possible que hagin estat rescatades i que no assumeixin cap tipus de responsabilitat social”.

A més, la consellera María José Salvador ha informat de l’avanç en el calendari de pagaments i en els impagaments a les ajudes a l’habitatge. Ha recordat que la Conselleria disposa de 240 milions d’euros, d’una banda, i 40 milions d’euros que anem a signar nosaltres en la resolució 501.

“Són sis primers mesos en què hem atesos emergències, situacions d’urgència que tenien les persones ia partir d’ara anem a gestionar el nostre pressupost amb les nova prioritats que ens hem marcat en aquest Govern de progrés a la Comunitat Valenciana”.

Parc Públic d’Habitatge

De la mateixa manera, s’ha marcat com a objectiu reformar al proper semestre 250 habitatges del parc públic, de les 500 que es van a rehabilitar el 2016. “Quan vam prendre possessió ens trobem amb un parc públic gairebé inhabitable- ha descrit – 700 habitatges necessitaven reformes i no es podien posar a disposició de les persones, no només les que han estat desnonades, sinó també les que es troben en situació de dificultat i en risc d’exclusió social “.

Per a la consellera, el principal focus d’atenció d’aquesta primera etapa està en les persones. “La nostra prioritat és l’habitatge i anem a assumir els reptes i les responsabilitats amb humilitat i amb el treball diari i incansable que ens ha de portar a complir els objectius del Pacte del Botànic, del Govern de progrés”

Pla contra la pobresa energètica

A més, ha destacat la posada en marxa del Pla contra la pobresa energètica, amb la signatura d’un acord amb les empreses subministradores, plasmat en una ordre publicada a primers de gener, amb 4 milions d’euros, 2,5 milions per a subministrament bàsic i 1,5 en ajudes al lloguer per a persones que estan en situació de vulnerabilitat, i que s’ampliarà en futures edicions. En aquest sentit, ha recordat als ajuntaments que s’han d’adherir perquè els veïns i veïnes d’aquests municipis puguin accedir a aquests ajuts d’emergència.

Pla Verd del Litoral

En matèria d’Urbanisme ha ressaltat tota la planificació supramunicipal que ha començat la Generalitat, com la tramitació de l’PATIVEL, que es va a tramitar al llarg d’aquest semestre, i en el qual ja s’han començat les gestions amb els ajuntaments que puguin estar afectats “perquè ens passin tota la informació”. La Consellera, també s’ha aturat en el Pla d’Infraestructura Verda i els PATS tant a la província de Castelló, com València i Alacant-Elx.

En aquest sentit, ha manifestat que “l’Estratègia Territorial Valenciana serà vinculant, el que implicarà una sèrie de conseqüència en la planificació dels municipis i ens hem posat el repte de, en aquest primer semestre, reordenar i coordinar-nos amb els Ajuntaments “.

Transport Interurbà

D’altra banda, la consellera ha anunciat que el seu Departament va redefinir tot el mapa concessional en matèria de transport interurbà per donar resposta a les necessitats de mobilitat i de transport de la gent, ja que a hores d’ara, el 80% de les concessions estan caducades. “Fa més de 20 anys que funcionamos- ha esmentat- amb unes línies i un mapa concessional que no està adaptat a la realitat ia les necessitats, en aquest primer semestre anem a iniciar l’elaboració del mapa concessional per donar resposta”.