La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha qualificat de “primer ordre” l’actuació de la Conselleria per millorar la seguretat vial en la CV-190 a Cortes de Arenoso.

Segons ha explicat, “les prioritats del nou govern de la Generalitat han canviat, no ens dedicarem a grans esdeveniments, entre altres coses perquè ens han deixat el pressupost pràcticament hipotecat fins a l’any 2020 en matèria d’obres públiques, sinó que ens anem a preocupar per obres que millorin la seguretat i la qualitat de vida dels ciutadans, especialment dels municipis de l’interior que és on hi ha més dificultats “.

En aquest sentit, María José Salvador ha destacat que inaugurar aquesta obra a Cortes de Arenoso, un municipi d’interior de la província de Castelló, “té una càrrega simbòlica molt important perquè actuacions com aquesta seran el motor de la política d’infraestructures de aquesta nova etapa i d’aquesta Conselleria “i ha afegit que” es van a realitzar moltes obres d’aquestes característiques en municipis d’interior, que cal cuidar i preservar, per tota la Comunitat Valenciana perquè és una prioritat per a la Conselleria “.

Infraestructures per millorar la connectivitat de les persones

Per a la consellera, “el nostre objectiu és millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les infraestructures han de servir per millorar la connectivitat de les persones, de vegades no és fàcil accedir als municipis de l’interior, no sempre es pot anar en línia recta i això forma part del seu encant, però per aquestes dificultats no es pot renunciar a la seguretat, i aquesta obra millora la seguretat, l’accés i el trànsit en una carretera molt concorreguda “.

Així mateix, ha assenyalat que aquesta actuació “encara que econòmicament no ha suposat una gran inversió, 429.000 euros, tindrà un impacte importantíssim per al present i futur de tots els veïns de Corts i de tots els que vulguin venir a visitar aquesta zona de la província de Castelló “.

Les obres milloren de la seguretat via a la CV-190

Les obres milloren de la seguretat via a la CV-190 al terme municipal de Cortes d’Arenós i beneficia, especialment al trànsit de camions pesats que surten i entren de la planta embotelladora d’Aigua de Corts. L’actuació s’han realitzat entre els punts quilomètrics 65 + 800 al 67 + 150, amb una longitud de 1.350 metres, i han consistit en l’eixamplament de calçada en corbes perilloses. Les corbes s’han millorat pel seu marge esquerre al rebaixar el terreny i guanyar una zona entre 2,5 i 4 metres. També s’ha estès més el talús del terreny a rebaixar per evitar despreniments en èpoques de pluges i neus, a més d’instal·lar en alguns trams malles anti-despreniments que evitin la caiguda de pedres a la calçada.

El gran repte en l’execució de l’obra, en estar situada en un entorn de gran valor ecològic, era la impossibilitat de disposar abocadors per les terres sobrants i ser respectuosos amb el medi ambient. Amb aquesta finalitat, en sudesarrollo, s’han incorporat dues tècniques constructives basades en la reutilització de materials emprats.

Cinc corbes ampliades

L’ampliació realitzada s’ha efectuat sobre el traçat existent per no afectar negativament el territori. La plataforma de la carretera a les cinc revolts millorades s’ha ampliat en uns 3 metres repicant el vessant de la muntanya al marge esquerre i omplint al marge dret.

Amb aquestes obres s’han genera 24.000 tones de material, especialment roca, que per la seva gran qualitat van ser triturats per fabricar tot-u que ha servit de base a la nova calçada, així s’ha evitat tant la creació d’una zona on abocar els materials extrets, com la seva extracció de pedrera i la seva consegüent trasllat en camions a la zona d’obres, amb la qual cosa s’ha evitat l’emissió d’una gran quantitat de CO2 a l’atmosfera.

Amb aquestes actuacions, la millora en el trànsit pesat de la zona és considerable ja quelos camions podrien creuar-se sense perill de col·lisió, augmentant la seguretat viària del tram més conflictiu en aquests moments ja que en la resta del traçat fins a l’accés a la planta embotelladora és molt més segur.

Zona de descans abans d’arribar a la Comunitat d’Aragó

Aprofitant aquestes obres, la Conselleria ha condicionat una zona de descans abans d’arribar al límit de província de Castelló amb la Comunitat d’Aragó, de manera que s’ha revitalitzat un espai que es trobava infrautilitzat i s’ha donat un valor addicional a la Font del Morrón per atraure més turisme d’interior.

En un espai on l’Ajuntament de Cortes d’Arenós té disposat unes taules i la font i en el qual els visitants poden gaudir d’un espai natural de gran riquesa ecològica amb total garantia de seguretat, s’ha adequat una zona per aparcar els vehicles al costat de la carretera i s’han instal·lat uns bancs de pedra per seure a l’ombra dels arbres.

Visita a la planta embotelladora d’Aigua de Corts

La consellera ha visitat també la planta embotelladora d’Aigua de Corts que es troba ubicada al costat de la carretera CV-190 al Km 62 + 800 en la marge dreta, aquesta empresa és el motor de la comarca a generar ocupació en aquesta zona d’interior molt despoblada. Des d’aquesta planta es subministra aigua als magatzems d’una important cadena de supermercats valencians pel que existeix un gran tràfic de camions que es dirigeixen cap a la província de Terol per sortir a l’autovia A-23 i baixar cap a la ciutat de València.

La planta produeix 185.000.000 de litres anuals que són transportades per camions. A aquests vehicles cal afegir que totes les setmanes accedeixen a la planta camions amb materials que es necessiten dia a dia, com a material primeres i recanvi per al correcte funcionament de la planta. A més dels vehicles dels treballadors de la planta.