La directora general de l’Institut de les Dones, Maria Such, ha assegurat que, per acabar amb la violència sobre la dona, és fonamental actuar en tres aspectes: “la prevenció, l’atenció i la intervenció integral de les víctimes” i ha advocat per “una coordinació més gran entre els diferents àmbits” i per “ampliar el focus d’atenció i no centrar-lo només en la víctima com la responsable última d’interposar la denúncia”.

Such ha fet balanç de les mesures adoptades pel Consell per a lluitar contra la violència sobre les dones i ha subratllat que, una de les primeres mesures adoptades per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, va ser “eliminar l’exigència que les víctimes no tinguessin deutes tributaris o amb la Seguretat Social per poder accedir als ajuts, un aspecte que cobra especial sensibilitat quan es tracta d’abordar la situació de violència masclista que té com a conseqüència el brutal assassinat de dones “.

Referent a això, ha recordat que “fa poc, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va incrementar en 336.000 euros la dotació pressupostària per a finançar ajudes i indemnitzacions a víctimes de violència, que preveu la normativa vigent estatal i autonòmica en matèria de violència de gènere sobre la dona , per a poder atendre totes les sol·licituds “.

Amb aquest increment de les línies previstes inicialment, “el Consell del Botànic demostra” la seva ferma aposta de la lluita contra la violència de gènere “. Cal recordar que, inicialment, la dotació prevista per la conselleria ascendia a un global de 660.000 euros en les tres línies, passant a 896.00 euros després de la modificació pressupostària.

Paral·lelament, Igualtat preveu una quantia de 100.000 euros per a ajudes del fons d’emergències, ajudes econòmiques immediates de pagament únic per a les víctimes de violència sobre la dona, amb l’objecte d’atendre les seves necessitats més urgents en casos d’emergència.

D’altra banda, la Conselleria ha fixat un pressupost de 60.000 euros per atendre el dret a la indemnització per causa de mort, com a conseqüència d’un acte de violència sobre la dona, per als fills i filles menors d’edat, o majors d’edat o persones ascendents que depenguin econòmicament de la víctima. Aquest import ha passat a 96.000 euros.

Des del Consell, ha subratllat Such, “apostem per la coeducació com l’instrument més eficaç per a l’eradicació de la violència masclista” i ha incidit en la protecció de les afectades per violències masclistes, facilitant diferents sortides que impliquin una veritable recuperació vital, econòmica i social d’elles, així com dels seus fills i filles “.

campanyes

També s’ha referit a la campanya, al voltant del 25 de novembre, que ha posat en marxa la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, #UnHomeDeVeritat, amb la intenció de centrar el missatge i la pressió sobre els agressors, així com sengles aplicacions gratuïtes per a dispositius mòbils dirigides a adolescents i als seus pares, amb les que tracta de donar eines per detectar i atallar situacions de violència de gènere entre els més joves, en definitiva, “per prevenir la violència de gènere entre adolescents”.

Una de les aplicacions, titulada “De igual a igual”, va dirigida als adolescents i, a través d’una sèrie de preguntes, els permet detectar les situacions de maltractament, a més de facilitar-los informació sobre tots els recursos amb què compta l’Administració valenciana per denunciar aquest tipus de casos; d’altra banda, l’aplicació “Ni més ni menys” és una guia per a pares i mares.

En aquest sentit, Maria Such ha destacat la importància d’eines com aquestes aplicacions, que van dirigides també a les persones que estan a prop de les víctimes, i que els permetin “enderrocar els murs i lluitar contra la violència masclista”.

La directora general ha destacat la necessitat de “prestar atenció a actituds que són l’avantsala de la violència i que es donen molt sovint entre adolescents”. Per això, la Generalitat “ha augmentat les accions preventives entre la població jove, i llança ara aquesta nova iniciativa adreçada tant als i les joves com les famílies”, ha precisat.

A més, Such ha recordat que la Conselleria d’Igualtat, juntament amb la d’Educació, va desenvolupar la campanya ‘No em toquis el WhatsApp’, adreçada a l’alumnat d’ESO, i que ha suposat aquest any la realització de 436 tallers, en els quals es s’ha format sobre la visibilització dels mecanismes de control com una forma de violència.

Com a complement i perquè romangui amb caràcter perdurable en els centres educatius, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va encarregar aquest any el disseny d’un cartell amb el lema “Espai lliure de Violència”, perquè es facin visibles en tots els centres educatius com a símbol del compromís del centre i de l’Administració autonòmica en la lluita contra la violència de gènere.