La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat avui en Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la informació pública relativa al projecte de decret, pel qual es declara paratge natural municipal l’espai denominat ‘Aiguamolls de Barchel’ a el terme municipal de Chelva i estableix un període d’informació pública durant un termini de 30 dies.

El paratge anomenat ‘Aiguamolls de Barchel’ se situa a la part central de la meitat sud del municipi de Chelva. Aquest enclavament de la Comarca dels Serrans, constitueix un àmbit de gran valor ecològic i paisatgístic.

El relleu del terme municipal de Chelva és molt abrupte i fracturat i enmig de tots ells encaixa el riu Túria, formant un canó d’altes parets verticals. En aquest espai natural es troba la cascada del Barchel, que es troba catalogada com a zona humida de la Comunitat Valenciana i que es caracteritza per ser un salt d’aigua sobre tosques calcàries originada per la descàrrega d’aigües subterrànies, generant un enclavament d’una gran bellesa paisatgística.

La vegetació predominant la constitueixen les formacions arbrades de pi blanc, acompanyat, de vegades, per carrasques. A les zones més obagues i fresques del canó trobem roure, així com auró.

La massa arbòria està formada predominantment per ginebres i en menor quantia per savines negrals i savina turífera. El sotabosc més representatiu dels vessants del riu està compost per llentiscle, aladern i arçot. Les zones de matoll les ocupa majoritàriament el coscoll, el romaní i el bruc.

En els vessants del riu Túria trobem formacions ripàries en diferent estat de conservació, amb una primera franja constituïda per salzedes i una altra formada per àlber blanc i pollancre que esclaten en vius colors a l’arribada de la tardor.

En relació amb l’avifauna, destaca la presència com a nidificants d’espècies com l’àguila de panxa blanca i l’àguila real, que aprofiten els grans penya-segats existents a la zona. També és fàcil observar la silueta en vol del voltor comú.

Quant als mamífers és remarcable la presència d’espècies com el gat salvatge, la llúdriga, la geneta, la llebre, la mustela, el senglar, el cérvol, el cabirol, la cabra salvatge i la guineu. També es poden trobar ratpenats que habiten la gran quantitat de coves existents a la zona.

El paratge presenta un gran potencial per a l’ús públic de la natura, amb una extensa xarxa de pistes i senders, així com instal·lacions recreatives com el refugi de Humitats de Barchel, el campament dels Masetes i la zona d’acampada del Molinet.

Amb caràcter general, en l’àmbit del paratge natural municipal poden continuar les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració que no impliquen deteriorament o regressió dels hàbitats naturals i els sòls, la protecció es pretén, excloent la utilització urbanística dels seus terrenys.

Mitjançant aquesta norma es vetlla pels valors ecològics, paisatgístics i culturals del paratge, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts com a repercussió d’activitats realitzades en les proximitats de l’àmbit protegit.

Per a més informació, es pot consultar aquest projecte de decret en la pàgina web de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, http://www.agricultura.es, a través dels següents apartats: “Àrees, espais protegits, Anuncis i Publicacions “.