La Junta de Protecció del Clot de la Mare de Déu tornarà a reunir-se dimarts que ve 13 de febrer per a seguir analitzant les iniciatives i projectes a realitzar en el paratge natural, a més de coordinar la redacció de l’Ordenança i el Pla d’Usos del Paratge Natural Municipal. Encara que com ha volgut assenyalar el regidor de Medi ambient, Bruno Arnandis, “el primer que volem fer arribar a la ciutadania és la nostra petició als clubs esportius perquè, en el cas de voler realitzar una prova esportiva en el Clot de la Mare de Déu, han de fer-nos arribar la petició abans de la celebració de la Junta per a així poder analitzar amb tots els agents que la formen la conveniència o no de dur a terme cadascuna de les sol·licituds que se’ns presenten”.

A més, en l’ordre del dia de la Junta de Protecció del Clot apareixen altres temes importants a tractar com la renovació del mobiliari, que a poc a poc ja s’ha anat implementant però que s’espera seguir millorant en els pròxims mesos. O també la realitzar un repàs de les plantacions que s’han dut a terme durant l’últim any i que com ha explicat Arnandis “han sigut les iniciatives de voluntariat impulsades per la regidoria de Medi Ambient les que han aconseguit millorar notablement l’aspecte, la conservació i la supervivència de les espècies autòctones mentre intentem fer desaparèixer les invasives”.

Un altre dels aspectes sobre els quals s’adonarà a la Junta és la pròrroga del contracte de manteniment del paratge amb l’empresa Ferrovial, així com els diferents mecanismes de control de la fauna invasora que s’acorden siguen més òptims per a mantenir l’equilibri a nivell de fauna. També es tractarà com un dels punts importants la Planificació d’activitats esportives, educatives o culturals durant l’exercici de 2018, per això Arnandis ha volgut posar especial atenció en què “els clubs esportius es posen en contacte amb nosaltres al més prompte possible si desitgen realitzar alguna prova durant el pròxim any, per a així, poder acordar amb els diferents membres de la Junta la viabilitat de les peticions o les mesures especials que s’hagen de prendre en cas de realització o celebració d’alguna d’aquestes activitats”.

Següent