Megaesbirro

Megaesbirro és una carta de raresa especial de Clash Royale que pot obtindre’s a partir de l’arena 7 .Puede obtindre’s dels cofres una vegada aconseguida l’Arena 7. Es necessiten 3 unitats d’elixir per a desplegar esta carta.Esta carta és molt útil per a parar tropes, a més que és un bon escut terrestre i aeri per a posar-los arrere de cartes fuertes.Una estratègia seria, utilitzar-ho com a escut per a una carta forta (com per exemple el P.E.K.K.A) , ja que este serà protegit pel Megaesbirro tant per tropes terrestres com a tropes aèries.

També per a esta estratègia es recomana que hi haja una tropa que tinga la funció d’acompanyar i protegir al Megaesbirro, perquè resistisca més contra els atacs de l’enemic, i també derrote a les tropes enemigues més ràpidament i possiblement a la torre de l’enemigo.Debut a la poca quantitat de vida que té el Megaesbirro, és molt fàcil de derrotar-lo amb tropes tant aèries o terrestres (com per exemple El Mag) .