La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha resolt favorablement 1.079 sol·licituds de subvencions per a evitar la pobresa energètica a llars i també per evitar la pèrdua d’habitatge per no poder atendre el pagament de l’llogui. Aquests ajuts han beneficiat 9.219 famílies en risc d’exclusió social, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

D’aquesta manera, el departament que dirigeix ​​María José Salvador compleix amb el seu compromís de garantir el dret a l’ús d’un habitatge digne i l’accés als subministraments bàsics d’energia i aigua potable a les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat i risc d’ exclusió social.

Aquests ajuts del Consell, que s’han convocat per primera vegada el 2016, tenen per objecte evitar el tall dels subministraments d’energia elèctrica, aigua i gas a les famílies més vulnerables, així com contribuir al pagament del lloguer de l’habitatge a persones que , per haver estat desnonades o haver-se vist obligades a oferir el seu habitatge habitual en pagament, hagin accedit a un lloguer social i no puguin fer-li front.

En aquest sentit, la directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, ha destacat “l’important paper que han tingut els serveis socials dels ajuntaments en la tramitació d’aquests ajuts” perquè, segons ha indicat, “són ells els que millor coneixen la realitat dels seus veïns i quan han detectat el cas d’alguna persona o família en situació de vulnerabilitat, han tramitat la sol·licitud després de fer la corresponent valoració “.

A més, aquestes situacions també s’han posat en coneixement de les empreses subministradores perquè es paralitzés el procediment de suspensió del subministrament mentre es gestionava el pagament de les factures degudes.

A l’efecte de poder acollir-se a aquests ajuts es consideren en risc d’exclusió social les persones que tinguin uns ingressos inferiors a 1,5 IPREM i les unitats familiars o de convivència amb ingressos inferiors a 2 IPREM.

Pel que fa a les ajudes per al lloguer social per a situacions de desnonaments, la quantia és de fins a 100 euros mensuals durant un període màxim d’un any, i en cap cas podrà superar l’import de la renda.

Els ajuts per a evitar la pobresa energètica és en els casos de tall de subministrament elèctric o de gas de 75 euros per rebut mensual i fins a un màxim de 300 euros per consumidor i any, i en cas de tall d’aigua potable, fins a 15 euros per rebut mensual i un màxim de 60 euros per consumidor i any. Així mateix són objecte d’ajuts els costos ocasionats per restablir els subministraments en el cas que s’hagi produït la seva cort.