Les enquestes de satisfacció sobre els serveis econòmics de l’Ajuntament d’Almassora han aportat resultats molt positius per a la gestió dels serveis econòmics de l’executius municipal. Tal com es desprèn de les dades obtingudes, el 72,20 % dels veïns està satisfet amb els serveis relacionats amb el pagament de tributs i un 59,79% considera eficients aquells vinculats a les reclamacions o revisions. Així mateix, destaca l’alt grau de satisfacció de la ciutadania pel tracte personal rebut en gestionar pagaments de tributs i taxes, una xifra que arriba al 79,51%.

Pel que fa a les modificacions en matèria fiscal, una de les opcions plantejades en el qüestionari elaborat per l’Ajuntament d’Almassora era que els enquestats indicaren la preferència entre el fraccionament dels pagaments o la bonificació per domiciliacion de rebuts. Els veïns han optat en el 56,6% dels casos per mantenir els Plans Especials de Pagament i en el 43,4% prioritzen la bonificació.

Per a l’alcaldessa, Susanna Nicolau, aquests resultats reflecteixen “el gran esforç quant a transparència i millora en l’atenció al públic que hem realitzat, un camí que seguirem treballant i ampliant en l’àmbit digital, que és el que més marge d’actuació i millores ens permet”. La primera edil s’ha referit així a les dades aportades pels almassorins en l’apartat de suggeriments, en el qual el 70,4% dels enquestat creu que l’Ajuntament d’Almassora pot ampliar la consulta en línia de dades tributàries i rebuts.

“L’ampliació dels serveis en línia i dels tràmit telemàtics servirà per a fer la pàgina web una eina informativa i la convertirà en un pilar fonamental dels serveis municipals, un camí que ja hem començat a recórrer amb aplicacions com la de les autoliquidacions”, ha assegurat Nicolau. Cal recordar que els veïns han comptat amb un termini de tres setmanes per a respondre l’enquesta, en la qual han participat 205 contribuents. El 51,8% d’ells utilitza habitualment la web municipal i el 42,6% recorre a l’aplicació mòbil, mentre que més de 70% assegura que visita l’Ajuntament per a tràmits administratius menys de cinc vegades a l’any