L’Ajuntament de Castelló ha elaborat ja el pla perimetral de zones sensibles que determina les vies urbanes en les quals s’establiran mesures de protecció que dificulten o impedisquen l’accés de vehicles a zones de gran afluència de vianants. Les mesures preventives estan dirigides a garantir la seguretat ciutadana en els actes de gran concurrència de persones.

L’Àrea de Seguretat Pública de Castelló ha realitzat una inspecció general de l’entramat urbà de la ciutat per a determinar els punts sensibles en els quals es faria necessària la implantació d’algun tipus de barrera física. L’informe determina 12 enclavaments urbans en els quals s’instal·laran elements fixos o mòbils de contenció en aquest tipus d’espais.

El Govern municipal establirà les mesures preventives necessàries per a garantir la seguretat de la ciutadania”, indica l’alcaldessa, Amparo Marco, qui afirma que la implantació del pla de seguretat municipal es realitzarà “amb la discreció que exigeix aquest tipus d’actuacions”. En aqueix sentit, reclama “lleialtat institucional” i “sensatesa” als grups de l’oposició. Marco és presidenta de la Comissió de Seguretat i Convivència de la FEMP.

El departament municipal d’Infraestructures començarà immediatament la instal·lació dels elements urbanístics, fixos o mòbils, que s’estime convenient en cada cas: pilones, pivots, jardineres o portes. En els últims mesos l’Ajuntament ja havia realitzat actuacions en aqueixa línia en esdeveniments amb una presència massiva de persones, com és el cas de les festes de la Magdalena, Sant Pere, Nadal i la Nit de Sant Joan. En aquests casos es va optar per la col·locació de grans vehicles de bloqueig en llocs estratègics.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Lorenzo, ha mantingut diverses reunions de coordinació municipal per a determinar les mesures a implantar a Castelló després de l’atemptat registrat a Barcelona. L’equip de treball està integrat per responsables de l’Àrea de Seguretat (Policia, Bombers i Protecció Civil) i els departaments d’Infraestructures i Mobilitat. “Els recursos municipals estan treballant de forma coordinada per a aconseguir els millors resultats en el desenvolupament del pla”, afirma Lorenzo.

L’objectiu del Govern municipal de Castelló és definir els sistemes preventius a situar en els espais públics de la capital, de manera que siguen el menys invasius possibles per a la ciutadania, que permeten l’accés als serveis d’emergències i, sobretot, que siguen eficaces en la prevenció d’eventuals actes que posen en risc la integritat de les persones.