PERDUT AL MAR MAS DE 3 PANTANS PLENS DE CRISTINA A LES ULTIMES TORRENCIALS PLUGES.

La província de Castellon té un dèficit hídric estructural important d’uns 90 (hm3) a l’any, però tira a la mar l’equivalent a més de tres pantans de Maria Cristina quan plou de manera torrencial, només la Plana ha perdut al mar 60 hm3 d’aigua .

Enric Font, president del Sindicat Central de Regs, va dir que cal una major capacitat per embassar aigua.
Els esmentats 60 hm3 d’aigua abocaments al mar són 54 procedents del desembassament del pantà de Maria Cristina, les comportes continuaran obertes mentre hi hagi possibilitat de desbordament. Tot el que té el pantà de Cristina és el que recull de la rambla de la Viuda i la resta 6 hm3 pertany al cabal sobrant que porta el riu Millars